Beteendevetaren och jämställdhetsexperten Ingemar Gens menar att pojkars beteende för 20 år sen sågs som charmigt och busigt men idag anses som stökigt, provocerande och jobbigt. – Detta kan leda till att pojkar inte får lika mycket positiv bekräftelse som flickorna, säger han. För 20 år sedan betraktades pojkar som charmiga och busiga. Samma beteende ses idag av många som stökigt, provocerande och jobbigt. – Detta kan leda till att pojkar inte får lika mycket positiv bekräftelse som flickorna, menar beteendevetaren och jämställdhetsexperten Ingemar Gens.

– Allt fler män väljer att vara hemma med sina barn och dela ansvaret för hemmet. Kvinnorna tar plats runt styrelseborden och i andra nyckelpositioner. Vi ser därmed en framgång i arbetet mot jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingemar Gens visar på en färsk OECD-rapport som visar att vi känner oss allt mer jämställda och säger samtidigt att vuxna kvinnor idag tar för sig mer än män.”Gamla mönster reproduceras” – Men verkligheten går inte riktigt i takt med vad folk upplever, säger Ingemar Gens. I framför allt förskola reproduceras gamla mönster mer än någon annanstans vilket är en stor fara då grunderna för hur vi beter oss läggs i förskoleåldern. – Lärare måste börja se sitt eget handlande och fråga sig själv hur deras agerande påverkar eleverna, säger Ingemar Gens. Dels så tror många att flickorna är de som behöver stöd, men de får redan den största uppmärksamheten idag eftersom de är lugna och lyssnar på vad fröken säger. Pojkar däremot är vildare och vill testa gränserna, något som inte uppmuntras allt för mycket idag. Kamera ökade medvetandet – Många lärare är inte medvetna om att de gör någon skillnad mellan pojkar och flickor säger Ingemar Gens. Han var med och startade ett projekt på förskolorna Tittmyran och Björntomten där man använde sig av filmkamera för att bli medveten om hur man agerar. – När man filmade lärare och elever framträder stora skillnader. Det visade sig exempelvis att det var flickorna som fick fröknarnas uppmärksamhet och att de oftast befann sig fysiskt där flickorna var. – Pojkarna fick klara sig själva i sina vilda lekar. Får inte ta lika stor platsDetta kan enligt Ingemar Gens leda till att pojkar får mindre bekräftelse, då deras lek inte uppskattas och att de sällan får komma till tals. De får helt enkelt inte ta lika stor plats som flickorna, menar Ingemar Gens. Den 27 oktober möter Ingemar Gens lärare från förskola och skola under Mötesplats Göteborg på Svenska Mässan, för att diskutera vikten av sitt handlande och hur man kan bli medveten om sin situation. Hela kongressen genomsyras av tanken att lärare lär av varandra samtidigt som besökarna tar del av aktuell forskning och lyckade skolexempel.– De pedagoger som jag träffar ber mig oftast om en modell eller ett verktyg för att lösa dessa problem, men det är inte så enkelt säger Ingemar Gens.Finns mirakelklassen? – Men alla kan sätta sig ner och fundera över mirakelklassen. Hur vill du som lärare att din klass eller grupp ska vara imorgon när du kommer till skolan? Ska eleverna vara tysta och sitta still eller ställa frågor? Fråga dig sedan hur du kan få en sådan klass och vem den ska gynna, dig som lärare eller barnens utveckling? Skolkongressen i oktober:• Mötesplats Göteborg – Attraktiv Skola 27 – 29 oktober på Svenska Mässan i Göteborg• Kongressen sker inom ramen för det nationella projektet Attraktiv Skola och lockar i år ca 4000 lärare från förskola till skola, skolledare, lärarutbildare, lärarstudenter och andra med intresse för skola och utbildning. • Syftet är att skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan lärare och skolor. Forskare och pedagoger från hela landet håller tillsammans med näringslivet, utbildning i ett hundratal seminarier under tre dagar.