Chalmers har startat en skola för forskarstuderande som forskar kring dagens telekommunikations- och datorsystem. Målet är att utbilda forskare av högsta internationella klass.

Den nya forskarskolan kallas PCC++, vilket står för Personal Computing and Communication. Tanken med skolan är att vidga de forskarstuderandes perspektiv och kunskapsbas genom att erbjuda kurser, sommarskolor och möten inom ämnesområdet. Målet är att utbilda forskare av högsta internationella klass med kunskap om samspelet mellan olika slags tekniker.

– Istället för att separera datorer och telekommunikation, så är idén att ge deltagarna en bred bas där de får kunskap om hur tekniken fungerar i sitt sammanhang. Det ger en slags systemkunskap om telekomsystemets alla delar, säger Arne Svensson, studierektor för PCC++.

Samarbete med industrin

PCC++ vill också ha ett nära samarbete med industrin. Civilingenjörer, teknologie doktorer och licentiater med bred kunskapsbas är idag allt mer intressanta för näringslivet.

– Vi vill gärna ha kontakt med alla intresserade inom verksamhetsfältet. Det kan gälla uppdrag som externa handledare, industridoktorander som vill delta i våra kurser eller ett allmänt kunskapsutbyte, säger Arne Svensson.

För att antas till PCC++ måste man vara inskriven som doktorand vid ett svenskt universitet. Deltagarna får en delfinansiering av doktorandstudierna.