Nu pågår digital minifestival. Vetenskapsfestivalen flyttas till hösten på grund av covid-19. Men för den som inte kan vänta pågår en digital minifestival redan nu på sociala medier.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg arrangeras 28 september till 4 oktober. Då kommer bland annat forskning om covid-19 att tas upp.

– Redan nu pågår sådan forskning och som en tvärvetenskaplig festival kommer vi att ägna en del av programmet åt det, säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.

Vetenskapsfestivalen skulle pågått nu. För den som inte kan vänta till i höst pågår en digital minifestival.

– Vi kommer bjuda på några spännande föreläsningar, tipsa om sätt att uppleva vetenskap hemifrån och berätta mer om vad som händer i höst på våra sociala medier, säger Lisa Grettve, kommunikatör på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.