Ska stärka kompetensförsörjningen. Från årsskiftet inför Göteborgs Stad den nya yrkesrollen förskoleassistent i de kommunala förskolorna. Bakgrunden är att det är stor brist på utbildade barnskötare, och med införandet av den nya rollen hoppas förskoleförvaltningen få i gång en bred kompetenshöjning.

Många av de som i dag jobbar som barnskötare i Göteborgs förskolor saknar förskoleutbildning, och det råder en stor brist på utbildade medarbetare att rekrytera.

Från och med årsskiftet kommer barnskötare utan barnskötarutbildning i stället att få befattningen förskoleassistent. De kommer dessutom att erbjudas möjlighet att studera 500 gymnasiepoäng inom barn- och utbildning.

”Barnomsorg är en tillväxtbransch”
– Det finns två anledningar till att vi gör detta – personalförsörjning och kompetensförsörjning. Barnomsorg är en tillväxtbransch och det är svårt att få fler barnskötare. Framöver kommer vi ställa krav på att våra barnskötare har gått barnskötarutbildning, och för att få tillsvidareanställning som förskoleassistent kommer vi kräva att man läst minst 500 gymnasiepoäng, säger förskoleförvaltningens hr-chef Marianne Nikitidis Claesson.

Förskoleassistenterna ska i första hand inrikta sig på omsorg så att barnskötare och förskollärare mer kan fokusera på det pedagogiska arbetet. Personer som saknar rätt gymnasieutbildning kommer fortfarande att kunna jobba i barnomsorgen som timvikarier.

– Vi har många timavlönade utan utbildning, och det är inte realistiskt att kräva att de ska vara utbildade. Men om de trivs med att jobba i förskolan kan de utbilda sig till förskoleassistent och få en tillsvidareanställning. Vi samarbetar med Göteborgsregionen och andra förvaltningar inom staden för att möjliggöra utbildning till både förskoleassistent och barnskötare, säger Marianne Nikitidis Claesson.