Goda erfarenheter av integrerad förskola. Hösten 2014 startade Göteborgs första integrerade förskola för barn med och utan hörselnedsättning. En allt bättre hörselteknik och föräldrars önskan om inkludering ligger bakom detta beslut. Erfarenheterna hittills är mycket goda.

– Skola och förskola är till för alla barn. I den integrerade förskolan tycker jag att vi skapar förutsättningar för varje barn att växa och utvecklas i enlighet med läroplanen för förskolan, säger förskolechefen Per-Arne Bellfjord.

”Hörande barn leker att de inte hör”
Han berättar om de grupper som varit igång sedan starten i augusti 2014.

– Barnen leker örondoktor och provar ut hörapparater. En del hörande barn leker att de inte hör, för de har tappat sin hörapparat. Sådant händer bara om det finns flera barn med hörapparat i gruppen, det är härligt att se!

– För barnen med hörselnedsättning är det viktigt att vara tillsammans med andra med samma behov. Det skapar en normalitet som är stärkande för individen och för lärandet, säger Per-Arne Bellfjord.

Teckenspråk och talspråk konkurrerar inte
Förskolan heter Bronsåldersgatan 27 och ligger i Västra Göteborg. Här är alltså både hörande barn och barn med hörselnedsättning hela tiden i blandade grupper, vilket innebär att även de hörande barnen kan ta del av kommunikation med hjälp av tecken.

– Det är ju så fantastiskt att teckenspråk och talspråk inte ”konkurrerar i hjärnan”. Vi kommunicerar alltid på det sättet som fungerar bäst, utifrån situation och barngruppens behov. Ibland tal, ibland tecken, ibland både och. Vi kallar det totalkommunikation, säger Per-Arne Bellfjord.

Fler pedagoger, färre barn
Bronsåldersgatan 27 är utrustad med alla tekniska hjälpmedel, till exempel hörselslingor och ljus och ringsignaler för larm, dörrar och telefon. På förskolan finns tre avdelningar med 12 – 14 barn, varav sex platser för hörselnedsatta på varje avdelning.

Personaltätheten är högre än normalt, fyra pedagoger per avdelning, färre barn per avdelning, plus en specialpedagog för hela huset.

– Det kostar lite mer, men är en viktig nyckel till framgång med tidiga insatser för det är på förskolan vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Färre barn i grupperna skapar också en bättre ljudmiljö för alla och gör det mycket lättare för hörselbarnen att använda sig av den hörsel de har, säger Per-Arne Bellfjord.

”En win-win-situation”
– Dessa förutsättningar skapar en bättre förskolesituation för alla barn – ungefär som i ishockey – att om det inte är så många i laget, får alla mer speltid, Här får varje barn möjlighet att prata och lyssna ordentligt och få återkoppling eftersom gruppen är mindre och personaltätheten högre. Då kan alla lära sig mer. Det är en win-winsituation!

Bronsåldersgatan 27 är resultatet av en sammanslagning mellan en resursförskola för döva barn och barn med hörselnedsättning och en vanlig kommunal förskola.

– Dagens teknik är väldigt mycket bättre än för tio år sedan. Föräldrarna till hörselbarnen ville ha en mer integrerad verksamhet, mer lik den vanliga förskolan. Så det var en blandning av teknik, pedagogik och inkludering som ledde fram till detta, säger Per-Arne Bellfjord.

Hälften av personalen – de som jobbade på resursförskolan – har mycket god teckenspråklig och hörselpedagogisk kompetens. Flera av pedagogerna har själva hörselnedsättning vilket skapar ytterligare förståelse och är viktiga förebildsfaktorer. De övriga pedagogerna har fått grundläggande utbildning i teckenspråk.