Besöker favoritplatser i stan. Avdelningen Regnbågen på förskolan Utbyvägen 111 har spridit glädje och kärlek i staden och upplevt delaktighet och demokrati. Som en av sju förskolor har avdelningen deltagit i ett projekt där barnens nyfikenhet och intresse har visat vägen. Barnen har upptäckt nya platser i staden och tagit initiativ till förändring.

Sju förskolor i olika delar av staden har deltagit i projektet Barns inflytande och relation till platser i staden. Målet med projektet var att synliggöra barns röster om platser i staden.

– Barnen har fått uppleva och lära sig om demokrati, delaktighet och mångfald genom att prata om och besöka olika platser i staden. Allt i enligt med läroplanens mål, säger Anna-Maria Andersson och Linda Bergström, projektledare.

Barnens demokratiska brevlåda blev starten
På avdelning Regnbågen började äventyret med att barnen fick lägga ett meddelande om en favoritplats i förskolans demokrati-brevlåda.

– Det var spännande att se vart barnens tankar skulle ta oss! Vi började med att prata om platserna och titta på en karta över Göteborg för att markera alla barnens favoritplatser, säger Anna Mellbo, barnskötare.

Barnen undersökte sedan transportmedel. Barnen funderade: varför är busshållplatser så tråkiga? Varför ser de som ska åka buss inte glada ut? Barnen skissade på hur busshållplatsen utanför förskolan kunde förändras och gjorde den till en glädjeportal.

Spred glädje och kärlek
En dag gjorde de verklighet av barnens idéer och tog med alla kärlekslappar, regnbågsfärger och julkulor som barnen ordnat, för att sprida glädje i busshållplatsen i några timmar.

– Oj, vad många positiva reaktioner vi fick, både vid förskolan och på sociala medier! Många vinkade och såg mycket gladare ut. Barnen fick se att de kunde påverka och sprida glädje, att glädjeportalen fungerade, berättar Anna.

Barnen åkte sedan in till centrum för att sprida sina kärlekslappar i staden. De undersökte nya platser, mötte människor och djur. På vägen såg de Skansen Lejonet och upptäckte att det finns många lejon avbildade i Göteborg. Utifrån barnens intresse blev det fler resor som blev till lejonsafarin i staden.

– Barnens perspektiv ändrades och de reflekterade över platserna. Nu är inte favoritplatserna längre Triumfglass eller Liseberg, utan alla platser där det finns glada människor. Deras fokus låg på mötet med människor, mer än med platser, vilket var roligt och lite oväntat, säger Anna.

Det blev en bok
Barnen gjorde en bok utifrån sina erfarenheter: Lejonkungen och Regnbågsbarnens kärlek. Ett exemplar av boken har de gett till bokbussen och boken finns nu på stadsbiblioteket.

– Barnen har fått dela med sig av sin historia om Göteborg, den plats de bor på och har relation till. De har fått utveckla förståelse för kartor och symboler. Men det viktigaste var att barnen fått se att de kan göra skillnad, säger Anna Mellbo.

Resultat av projektet
Barnen i de sju förskolorna har med sina pedagoger besökt många platser runt om i staden. Personalen har sett hur barnens engagemang för platser ökat. Barnen har fått med sig nya erfarenheter, utvecklat självständighet och förmåga att uttrycka upplevelser och tankar. Deras nyfikenhet har skapat relationer till andra människor och sammanhang.

– Personalen upplever att de blivit inspirerade, utmanade, fått nya relationer, framtidstro, glädje och en ökad vi-känsla genom projektet, säger Anna-Maria Andersson.

De förskolor som deltagit i projektet är Utbyvägen 111, Hagens Kapellväg 4, Bronsåldersgatan 27, Nolviksvägen 3, Höstvädersgatan 73, Nordostpassagen 61 och Valhallagatan 4.

Förskolornas berättelser presenteras under konferensen Förskolesummit 2019 i december.