Bygger laboratorium och skapar egna hypoteser. Trots att fler än vanligt är frånvarande i förskolan fortsätter personalen med det pedagogiska arbetet med barnen. Pedagogerna lyfter ofta aktuella ämnen och just nu är det många som arbetar med att lära barnen om virus. På Förskolevägens förskola har barnen byggt ett eget laboratorium.

På avdelning Äventyrarna på Förskolevägen i Askim arbetar förskollärare Emma och barnskötarna David och Anna-Lena med fem-sexåringar.

– Som tur är har vi inte haft något stort personalbortfall under pandemin på vår förskola. Det är viktigt för barnen att vi fortsätter verksamheten ungefär som vanligt, men är beredda på att tänka lite annorlunda och anpassa oss. Exempelvis jobbar vi mer utomhus nu, säger Emma Hedenström.

Utgår från frågor och hypoteser

I början av hösten hade barnen många frågor om kroppen och tillsammans med personalen bestämde de att det skulle bli temat för året.

– Vi pratade om skelettets uppgifter att hålla upp kroppen och producera blod. Detta ledde till frågor om blod och blodets rörelse, berättar Emma Hedenström.

Ett barn kom på ordet blodfabrik. Barnen illustrerade blodfabriker utifrån sina egna idéer. De har bland annat byggt blodfabriker i återbruksmaterial och blodrörsbanor utomhus.

–  Det är viktigt att barnen får skapa egna hypoteser. Kan detta stämma, vad tror du? Vi har möten varje morgon där barnen får prata, fråga och visa vad de ritat eller byggt, säger Emma.

”Coronaviruset blev intressant, inte något farligt”

I arbetet med blodet väcktes frågor om vita och röda blodkroppar, blodplättar, celldelning och benmärg. När de börjat prata om vita blodkroppar bröt covid-19-pandemin ut.

– En märklig sak att säga kanske, men det passade bra in i vår undervisning. Viruset blev intressant och inte något farligt för barnen. Vi pratade om hur de vita blodkropparna funkar, hur de rör sig och dödar virus eller bakterier, berättar Emma.

Barnen fick titta på filmer, måla och komma med förslag om hur det kan gå till när de vita blodkropparna jobbar.

– Genom lek och samtal på förskolan har barnen kunnat bearbeta det de hör hemma och på nyheterna. Det fanns många tankar hos barnen om varför vuxna blivit sjuka och inte barn. Som ett barn uttryckte det: ”barns immunförsvar är nog som racerbilar och gamlas som sengångare”, säger Emma.

Framställer vaccin och botemedel

– Barnen resonerar så bra. Vi kunde enkelt koppla arbetet till hållbarhet med frågor som: Varför är det viktigt att veta hur viruset fungerar? Vad behövs i framtiden?

En forskare kom på besök och berättade att många i världen arbetar för att framställa vaccin och hur de gör prover i laboratorium. Barnen hade många idéer om vad som skulle kunna testas och ville ha ett eget labb. Nu testar de och leker att de tar fram egna vaccin i labbet som de byggt tillsammans.

”Jag tar lite aromsyra, det gör så att virusarna krymper och blir små och svaga”, berättar ett barn.