I januari har barnen från förskolan Lillebyvägen 9 visat upp egenhändigt tagna bilder på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

En råka, fotograferad av ett barnen på förskolan Lillebyvägen 9.

”Här är mitt foto, på den stora hunden, jag tycker den är vacker och så lyfte den på svansen!”. På Kulturhuset Vingen i Torslanda ligger förväntan i luften när stolta föreskolebarn samlas för att visa upp sina svartvita fotografier i konsthallens utställning.

Kameran kan bidra till delaktighet i lärandet

Allt började med att pedagogerna på förskolan Lillebyvägen 9 ville undersöka hur kameran kan bidra till att öka barnens delaktighet i lärandet och synliggöra dem i deras närmiljö. Under hösten har barnen varje fredag fått möjlighet att gå promenad och dokumentera saker i sin omgivning som fångar deras uppmärksamhet.

− Vi ser att barnen fotar detaljer i sin omgivning som vi vuxna inte lägger märke till. Bilderna visar oss vad barnen tycker är viktigt och ger oss en bra grund att fortsätta utforskandet och lärandet utifrån deras perspektiv, säger Daniela Johansson och Sica Neculau, barnskötare.

Utvecklingsledare Susanne Hansen i mitten, flankerad av barnskötarna Sica Neculau t v och Daniela Johansson t h. Foto: Petter Trens

”Det har blivit många spännande möten”

Kameran blev ett sätt för barnen att uttrycka sig och promenaderna ett tillfälle att möta många nyfikna människor längs med vägen.

− Förbipasserande blir så glada och nyfikna när de ser oss, det har blivit många spännande möten på våra promenader, säger Daniela Johansson.

Fotoprojektet gav även barnen förutsättningar att utveckla källkritiskt tänkande och förståelse för digitaliseringen som de möter i vardagen. Vad händer när man bearbetar bilden, fokuserar på vissa delar och beskär bort andra? Arbetet har nu resulterat i en utställning i konsthallen på Kulturhuset Vingen.

−  Förskolans demokratiska uppdrag med barnens inflytande och delaktighet är otroligt viktigt. Vi vill genom utställningen göra barnens röster hörda och visa att de är självklara samhällsmedborgare, säger Susanne Hansen, utvecklingsledare.

Foto: Petter Trens