Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har fått pris för sitt digitala arbete. Syftet är bland annat att skapa en likvärdig förskola för alla barn. Utmärkelsen heter Guldtrappan 2021.

– Det är hedrande att förvaltningens arbete uppmärksammas, vi har på kort tid skapat en digital grund som möjliggör utveckling på förskolorna. Vi är långt ifrån färdiga men utmärkelsen visar att vi är på rätt väg, säger Stefan Osla, chef på enheten för digitalisering och innovation.

Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindberg minne med partners.  Den första utmärkelsen delades ut 2015. Läs mer om Guldtrappan i länken här nedan.