Ny broschyr till föräldrar i Östra Göteborg. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, låt barnet stanna hemma 48 timmar efter senaste sjukdomssymptomen, men också om barnet ”bara” är trött och hängigt. Så lyder de tre enkla uppmaningarna i den kampanj som just nu rullar ut i förskolorna i Östra Göteborg. I potten ligger friskare barn och personal och färre vab-dagar för föräldrarna.

– Vi kände att det fanns ett stort behov av gemensamma riktlinjer för vår stora stadsdel, så att vi säger samma saker till barnen och föräldrarna, på ett sätt så att alla förstår och tar budskapet till sig, säger Mariann Björklund Biörserud, förskolechef i Södra Utby.

Resultatet har blivit en broschyr och en rad olika affischer som med instruktiva bilder och texter, utan pekpinnar, förklarar hur man som förälder lättast kan undvika att ens barn blir sjukt eller smittar andra.

– Nu får alla barn broschyren med sig hem och affischerna sätter vi upp i kapprummen, sedan kommer alla avdelningar att ta upp innehållet till diskussion på kommande föräldramöten också, säger Mariann Björklund Biörserud.

Skärpta rutiner ger snabb effekt
Dessutom får personalen en extra genomgång om smittspridningens förtrollande värld av Västra Götalandsregionens så kallade Hyfs-sköterska, där Hyfs står för Hygiensjuksköterska i förskolan.

– Förskolan är ju ett väldigt bra ställe för barnen att skapa sig gemensamma rutiner som sedan blir en naturlig del av vardagen, även i hemmet. Det finns flera exempel på förskolor, inte minst i Göteborg, som har stramat upp sina rutiner kring framförallt handhygienen och direkt sett hur sjukfrånvaron har sjunkit rejält, säger Mariann Björklund Biörserud.

Och det handlar inte om några konstigheter, utan egentligen bara tvål och vatten. Grejen är att barnen, liksom personalen på förskolan och familjen där hemma, ska komma ihåg att tvätta händerna i samband med varje byte av aktivitet.

Håll barnet hemma vid diffusa symptom
I broschyren tar man även upp de enkla förhållningsreglerna kring hur länge ett barn bör vara hemma vid sjukdomar som halsfluss, impetigo (svinkoppor) och magsjuka. Minst 48 timmar efter senaste symptom är det som gäller, men också att man stannar hemma vid mer diffusa tecken på nedsatt allmäntillstånd.

– Ett barn kan vara feberfritt och inte ha några direkta symptom mer än att det är lite trött och hängigt på morgonen, men det är ändå tecken på att barnet inte kommer att orka med de aktiviteter som väntar på förskolan, och då är det absolut bättre att stanna hemma den dagen, säger Mariann Björklund Biörserud.

– Och vi har redan fått respons från föräldrar som uppskattat att informationen kring hygien blivit tydligare. Även personalen tycker att de fått ett bra stöd i sina samtal om hygien, både med barnen och föräldrarna.