200 förskolepedagoger ska med början i nästa vecka lära sig mer om hur de kan använda IT i förskolan. Projektet Lust@IT är inte nytt, men har hittills aldrig haft förskolepersonal som enda målgrupp.

– Förskollärarna har varit svältfödda med att få sådana här möjligheter tidigare, så nu har de varit väldigt glada och entusiastiska, säger Lars-Göran Börjesson på Skolutvecklingsenheten.

Totalt är det ett 30-tal förskole-
grupper och 200 pedagoger spridda runt om i Göteborg som med hjälp av sju handledare drar igång med att introducera modern, digital teknik i sina verksamheter.

Handledarna räcker inte till

– Det är fler grupper som anmält intresse än som fått plats den här gången, främst beroende på handledarbrist. Vi får se om det blir en fortsättning till våren, kanske i en annan form, säger Lars-Göran Börjesson.

Handledare och arbetslag ska träffas under sammanlagt tolv timmar för att gå igenom tekniken och att utveckla projektidéerna. Däremellan krävs en regelbunden användning av tekniken för att uppgifterna ska kunna lösas. De flesta förskolegruppers projekt handlar om
dokumentation.

Behåller digitalkameran

– Det kan vara att de vill dokumentera barnens individuella utveckling eller verksamheten i stort. Det kan också vara att de vill använda IT-teknik för att kommunicera med föräldrarna.

De förskollärargrupper som är med i projektet får var sin digitalkamera, som även fungerar som webbkamera. Den får de behålla efter projektets slut. I december blir det examination där deltagarna skriver en kort rapport och bifogar multimediaprodukter som de har producerat.

Där ska även barnens arbete med tekniken tydligt synas, för avsikten är att pedagoger och barn ska arbeta och lära sig tillsammans.

Barnen får också fotografera

– Många tror att man inte kan sätta en digitalkamera i händerna på ett barn förrän i sexårsåldern, men det går att göra mycket tidigare än så. Och det brukar bli helt fantastiska resultat, för små barn har inga förutfattade meningar om hur en bild måste se ut, säger Lars-Göran Börjesson.

Totalt beräknas projektet kosta närmare 500.000 kronor, och det är väl investerade pengar, anser Lars-Göran Börjesson.

– Eftersom det är avdelningar från så många olika förskolor inblandade räknar vi med en gigantisk spridningseffekt av kunskapen mellan arbetslagen, vilket skolledarna också är medvetna om. De har varit väldigt positiva och har lovat att frigöra tid åt projekten.