"Språket är avgörande för barnens framtid". Under våren erbjuds personal i Göteborgs Stads förskolor utbildning och utvecklingsmöjligheter för att kunna stötta barnens språkutveckling. Arbetet utgår från förskoleförvaltningens språkstrategi och till hjälp finns bland verksamhetsutvecklare som arbetar med språkinsatser och stöttar personalen på förskolorna.

Rebecka Hesse är en av förskoleförvaltningens fyra verksamhetsutvecklare inom språk. Foto: Lisa Nylén

− Varje barn ska rustas så bra som möjligt för tiden på förskolan och sin framtid. Då är språket, ordförråd och ordförståelse, helt avgörande. Det måste vi jobba med hela tiden i förskolan, säger Rebecka Hesse.

Rebecka Hesse är en av förskoleförvaltningens fyra verksamhetsutvecklare inom språk och stöttar pedagoger och rektorer i deras arbete med barnens språk.

− Vi stöttar både med långsiktiga språkfrämjande insatser och utifrån de behov varje rektor ser på just sin förskola, det är de som vet bäst vad deras förskola behöver, säger Rebecka Hesse.

Stort fokus på litteratur

Under våren kommer personalen i stadens förskolor bland annat att kunna delta i studiecirkeln Läs♥förskola och utbilda sig inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Flera förskolor kommer också att delta i Skolverkets utbildning Läslyftet i förskolan.

En viktig del i språkutbildningarna handlar om hur pedagogerna kan stötta barns språkutveckling genom litteraturen.

− Vi behöver samtala med barnen om det vi läser. Det är när du stannar upp i högläsningen och pratar om innehållet med barnen som magin och förståelsen skapas. Barnens språk utvecklas så mycket av detta, säger Rebecka Hesse.

Carina Koch Samuelsson är utvecklingsledare med inriktning språk och samordnar förskolans språkutbildningsinsatser. Foto: Lisa Nylén

Men alla moment under en dag på förskolan är viktiga tillfällen för att interagera med barnen med stöttande språkundervisning.

− Språket är nyckeln och utvecklas i all interaktion. Allt från lek, måltider, påklädningen i hallen till matematik och naturvetenskapen och bli nyfiken på ord och bokstäver, säger Rebecka Hesse.

”Göteborg är en stad med många språkliga resurser”

Carina Koch Samuelsson är utvecklingsledare med inriktning språk och samordnar förskolans språkutbildningsinsatser utifrån förskoleförvaltningens språkstrategi.

− Göteborg är en stad med många språkliga resurser hos både barn och personal. Det behöver förskolan genom sin språkutvecklande undervisning och sitt kompensatoriska uppdrag ta till vara. För att kunna tillgodogöra sig förskolan och skolans utbildning, behöver barnen stöttas i att utveckla alla sina språk, säger Carina Koch Samuelsson.

Hon poängterar också hur viktigt språket är för barnens möjligheter att påverka.

−  Språket ger barnen tillgång till gemenskap och känna tilltro till sin förmåga att uttrycka sina tankar och är en viktig bas för demokrati och rätt att kunna välja sin framtid, säger Carina Koch Samuelsson.