”Vi kan hjälpas åt”. Smidigare öppningar och stängningar, jämnare åldersfördelning i barngrupperna och mer tid för planering. Andriette Enger är rektor på de sammanslagna förskolorna Morängatan 9 och 18 och lyfter fram flera fördelar med en större enhet.

De två förskolorna ligger på varsin sida Morängatan. Öppning och stängning sker på ena sidan vägen och barnen på andra avdelningen går över på för- och eftermiddagarna. Morängatan 9 och 18 slogs ihop till en gemensam enhet på 90-talet och rektorn Andriette Enger menar att sammanslagningen har gynnat både barn, personal och rektor.

— Fördelen är att det är en förskola nu. Vi kan ha öppning och stängning ihop, hjälpas åt med avdelningsplanering och ta hand om varandras barn. Jag får mer flexibilitet vad gäller bemanning och placeringar och jag kan se gynnande effekter med mer planeringstid för min personal. Sådana fördelar gagnar på sikt barnen, eftersom vi kan erbjuda mer kvalitativ undervisning, säger rektorn Andriette Enger.

Viktigt att ha ett barnperspektiv 

Andriette Enger betonar att sammanslagningar alltid måste ske med barnen i centrum.

— En sammanslagning måste göras på rätt sätt för att det ska fungera och vara försvarbart, så att det inte bara handlar om ekonomi. Vi är till för barnen och det är viktigt att ha ett barnperspektiv i allt vi gör. Sedan ligger det i vårt uppdrag att organisera oss på bästa sätt och då kan sammanslagningar vara en lösning. Varje rektor måste fråga sig vad som passar på just mina förskolor i mitt område, säger hon.

En tydlig fördel med en större enhet är, enligt Andriette Enger, att det blir lättare att få till en bra åldersfördelning i barngrupperna.

— Jag har fler barn att välja mellan, vilket gör att jag kan anpassa efter ålder och omsorgsbehov och göra smarta placeringar. Det gynnar barnen eftersom det blir en jämnare åldersfördelning på avdelningen. Ibland kan många barn försvinna till förskoleklass på samma gång, men med två förskolor får barnen fler kompisar i samma ålder och fler barn får gå tillsammans längre, säger Andriette Enger.

Nöjda vårdnadshavare 

Andriette Enger har förståelse för att förslag om sammanslagningar kan röra upp känslor, men har sällan fått några klagomål från vårdnadshavare.

— Vårdnadshavarna har inte tagit kontakt med mig om det. De vet att det är så här det fungerar. Vi har även gjort små förändringar, där stängning ibland har skett på andra sidan vägen, men vårdnadshavarna har sällan klagat.