Introduktion som underlättar för alla. Göteborgs Stad lanserar en ny webbutbildning för förskolevikarier. En digital orientering i förskoleverksamhetens grunder förbereder vikarierna för jobbet och avlastar den ordinarie personalen.

Vikarier är en viktig del av förskolans vardag. Men det är inte alltid lätt att glida in i en ny verksamhet. Därför lanseras nu en webbutbildning för vikarier.

Digital utbildning
‒ Ibland är det svårt att få tid att läsa igenom vikariepärmarna ordentligt och innehållet är olika från förskola till förskola. Med en webbkurs vet vi att vikarierna fått en introduktion redan när de kommer hit. Det är en trygghet för alla, säger Elisabeth Zhaco som är förskolepedagog på Tärneskärsgatans förskola i Önnered.

Hon har själv gått webbutbildningen och tycker att den är lättillgänglig och tar upp bra saker. Bland annat innehåller den fyra filmer om värdegrund, dagsrutiner, viktiga tips och pedagogens roll.

Bakgrunden till utbildningen är en periodvis hög sjukfrånvaro, vilket kräver många vikarier som snabbt ska sätta sig in i jobbet.

– De har varit utlämnade till att få hjälp av kollegerna på plats. Men nu kan de själva få ett hum om hur saker funkar, säger Katarina Gunnarsson Strandberg.

Behöver ses av ordinarie personal
Hon arbetar på Center för skolutveckling som fått i uppdrag att göra webbutbildningen. Innehållet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av chefer i förskolan, förskollärare, barnskötare och personal från bemanningsenheterna.

Katarina Gunnarsson Strandberg menar att det är viktigt att stadens förskolechefer ser till att filmen sprids – inte bara till de nya vikarierna utan också till den ordinarie personalen.

– Det är bra om de vet vad den innehåller och vad vikarierna får veta.

Elisabeth Zhaco på Tärneskärsgatans förskola önskar att hon fick en likande introduktion när hon började arbeta som förskolepedagog på 90-talet.

‒ När man är ny är det bra att få en riktig och tydlig bild av vad arbetet handlar om så att förväntningarna stämmer någorlunda med verkligheten.

Foto: Lo Birgersson