Undervisning både på finska och svenska. Göteborg är finskt förvaltningsområde vilket betyder att Göteborgs Stad ska erbjuda förskola på finska. Just nu finns det fyra förskolor som har avdelningar med finskspråkig inriktning: Gibraltarkroken och Plantagegatan i centrum, Terapislingan på Hisingen och Svetsaregatan i sydväst.

De vårdnadshavare som efterfrågar det har rätt till en förskoleplats för sitt barn på en förskola där hela eller en stor del av undervisningen bedrivs på finska.

Barnen behöver inte kunna finska

Förskolan ska arbeta för att det nationella minoritetsspråket finska hålls levande och förs vidare till nästa generation. Undervisningen hålls både på finska och svenska.

– På förskolan Terapislingan pratar personalen finska med barnen större delen av dagen. Barnen behöver däremot inte kunna finska för att börja på en avdelning med finskspråkig inriktning, säger Lena Bildsten, rektor på förskolan Terapislingan.

Lyfter finskspråkig kultur och mat från Finland

Det handlar inte bara om språket utan förskolan ska också skydda och främja finskspråkig kultur.

– Vi firar traditioner för att lyfta fram finskspråkig kultur och mat från Finland. Bland annat firar vi Finlands självständighetsdag och Sverigefinnarnas dag, till exempel med att måla flaggor, äta mat från Finland, dansa och lyssna på musik på finska. Då är alla på förskolan med och lär sig, säger Lena Bildsten.