Stanna hemma redan vid lättare symtom. I dag 29 september lättar regeringen på många restriktioner. Rekommendationerna vid sjukdom och symtom fortsätter dock att gälla i förskolan. När det gäller övriga rutiner blir det en successiv övergång till ordinarie rutiner i Göteborgs kommunala förskolor.

Tidigare i veckan meddelande Folkhälsomyndigheten att rekommendationerna vid sjukdom och symtom fortsätter att gälla i förskolan men att rekommendationen om att hålla avstånd upphör.

Precis som tidigare gäller alltså att barn och vuxna ska vara symtomfria för att få vara på förskolan. Även vid lättare symtom som halsont, snuva och ledvärk ska barnet stanna hemma.

Barnet ska också vara symtomfritt i två dagar innan det kan återvända till förskolan. Det går dock att återvända till förskola med lätta symtom om det gått minst sju dagar sedan barnet blev sjukt och det inte har haft feber de senaste två dagarna.

Försiktig övergångsfas

Under pandemin har många förskolor haft lämning och hämtning av barn utomhus. Nu kan detta komma att ändras. Övergången sker successivt under hösten.

– Alla förskolor kommer inte att göra exakt likadant i den här övergångsfasen, utan det anpassas efter varje förskolas förutsättningar. Därför kan upplägg för till exempel informationsmöten, lämning och hämtning variera mellan olika förskolor, säger Eva Jakobsson, covidsamordnare på förskoleförvaltningen.