Praxis möter akademi. Hösten 2005 startade den unika forskarutbildningen CUL vid Göteborgs universitet. Med ena benet kvar i skolvärlden har 15 lärare i Göteborg getts möjlighet att studera på halvtid. I förra veckan blev Göran Karlsson, lärare på Angereds gymnasium, den förste doktoranden att nå en disputation.

– Visst har det varit jobbigt. Det är ganska stor press på en som doktorand – men jag har aldrig varit nära att ge upp, säger Göran Karlsson som är anställd som lärare på Angereds gymnasium.

När hans avhandling om tillämpad instruktionsteknologi nu lagts fram vill han förstås gärna omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Jan Mellgren, som är chef på Center för skolutveckling, menar att en utvecklingsledartjänst, eller kanske ett jobb med analysarbete, skulle vara intressant för den första av studenterna som nu nått hela vägen till en doktorshatt.

Utvecklar skolans kompetens
När CUL-forskningen (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) introducerades 2005 var målet att låta praktiska erfarenheter från skolan möta den akademiska världen och på så sätt ytterligare utveckla skolans kompetens.

– Det är jätteviktigt att den här forskarutbildningen bygger på praxisdeltagande, säger Jan Mellgren.

Genom finansiering från utbildningsförvaltningen och stadsdelarna har lärare, vid sidan av sitt halvtidsjobb på skolan, fått ekonomisk täckning för sin tid som CUL-forskare.

Sviktande ekonomi ute i stadsdelarna har emellertid lett till att ett minskat antal nya CUL-forskare fått chansen.

”Göteborg kan vara stolt”
– Göteborg behöver ta ett steg till. Jag tror det är nödvändigt att man bestämmer sig för att satsa pengar regelbundet för att säkerställa att vi får forskarutbildad personal utan att vara beroende av stadsdelarnas ekonomi, säger Jan Mellgren och fortsätter:

– Vi är den enda stora staden som säger att vi vill utbilda lärare hela vägen fram till en doktorsavhandling. Det kan Göteborg vara stolt över.

För dem som nöjer sig med en licentiatexamen beräknas forskartiden, parallellt med halvtidsjobb, till fyra år. För att nå en doktorsexamen krävs minst den dubbla tiden.

Troligen dröjer det till 2013 innan nästa CUL-forskare når fram till en disputation. Totat har 15 lärare påbörjat forskarutbildningen sedan starten 2005.