Gult tegel smälter in i omgivningen. Nu är bygget av den nya skolbyggnaden av den internationella skolan ISGR igång. Skolan är viktig för att locka internationella experter till Göteborg, och i och med den nya byggnaden kan de ta emot ytterligare 275 elever.

Den 17 mars, under ett tursamt uppehåll i regnvädret presenterades planerna för den nya skolbyggnaden på både svenska och engelska. Huset, som kopplas ihop med de andra byggnaderna på ISGR kommer att bli ett nytt inslag i stadsbilden mellan Wavrinskys plats och Medicinaregatan. ISGR, eller International school of the Gothenburg region, har idag cirka 1100 elever, och kan i och med utbyggnaden, som ska stå klar 2025, utökas med cirka 300 elever.

Byggnad i klassiskt tegel

Eftersom området har tidstypiska tegelbyggnader från 1950-talet, och ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram, så har den nya byggnaden utformats för att smälta in så bra som möjligt.

ISGR bildades 1997 av Göteborgsregionens medlemskommuner i samverkan med näringslivet, för att göra det lättare för företag att locka internationell arbetskraft. Här går elever vars föräldrar har kommit för att jobba för Göteborgs stora företag och bidra till utvecklingen av Göteborg.

Spadtag i matsalen

Tuve bygg är entreprenör, och deras vice VD och chef för region väst, Lars Elfast, pekade ut att spadtagsceremonin ägde rum i det som kommer att bli matsalen. Förutom 15 klassrum ska den nya byggnaden också innehålla musiksalar, rörelsesal, administrativa lokaler, tillagningskök och matsal.

Överst: Så här såg platsen ut den 17 mars 2023. Underst: visionsbild på den nya byggnaden från White arkitekter.