Gäller till 18 april. Utbildningsnämnden har genom ett ordförandebeslut beslutat att Göteborgs Stads gymnasieskolor kommer att fortsätta följa Smittskydd Västra Götalands rekommendationer som gäller fram till 18 april.

Regeringen meddelade den 25 mars att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om distansundervisning för gymnasierna inte förlängs efter 1 april. Regeringen hänvisade till regionala och lokala förutsättningar för att avgöra hur mycket fjärr- eller distansundervisning som är aktuell i landets gymnasieskolor.

Detta gäller för Västra Götaland

Rekommendationerna för Västra Götaland innebär minst 20 procent närundervisning per elev och att max en tredjedel av eleverna får vara på plats samtidigt i skolan. Elever i årskurs 3 ska särskilt beaktas. Skolorna ska fortsätta ta hänsyn till elever som behöver stöd eller som har svårt att tillgodogöra sig distansundervisning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.

Rektor beslutar

Det är rektor som i samråd med utbildningschef, beslutar om graden av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar, för respektive skola.

Utbildningsnämnden kan komma att ompröva sitt beslut om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Utbildningsnämnden följer myndigheternas rekommendationer utifrån smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller efter 18 april.