Gäller till 21 februari. Smittspridningen fortsätter stiga bland gymnasieelever i Västra Götalandsregionen. Göteborgs Stads gymnasieskolor kommer därför att fortsätta sin undervisning på distans till och med 21 februari.

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen en ändring i sin rekommendation om distansundervisning och rekommenderar nu en kombination av fjärr- och distansundervisning och närundervisning, utifrån det aktuella smittspridningsläget i respektive region.

Beslutet om förlängd distansundervisning i Göteborgs Stads gymnasier har fattats av utbildningsnämndens ordförande och innebär att gymnasieskolorna fortsätter med distansundervisning från 25 januari till 21 februari. Beslutet innebär också att rektorer kan fatta beslut om att vissa elever med behov av stöd ska få undervisning på plats i skolans lokaler. Rektorerna kan också fatta beslutet om att vissa moment eller prov ska genomföras på plats i skolans lokaler.

Introduktionsprogram, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.