Volvo, SKF och Peab har yrkesskolor för att väcka intresse för sin bransch och få unga, kompetenta medarbetare. Snart finns en liknande skola för fastighetsbranschen i Göteborg: Framtidens yrkesskola.

– Jätteroligt att vi nu kan inviga skolan på Lindholmen den 17 april, efter ett års förberedelser. Vi börjar med sex-åtta elever i vår och till hösten blir det ett 20-tal platser, säger Helena Mehner, utvecklingschef på Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Stads fastighetskoncern.

Unga i Biskopsgården och nordost

Framtidens yrkesskola vänder sig till ungdomar i Biskopsgården eller nordöstra Göteborg som antingen har hoppat av gymnasiet eller som inte har godkända betyg från grundskolan.

Här kan de få ett individuellt utformat program, upp till tre år långt, beroende på vad de behöver läsa för att kunna gå vidare till gymnasiestudier, lärlingsutbildning – eller direkt till enklare jobb inom fastighetsbranschen.

Många saknar godkända betyg

Idén dök upp i ett kommunalt samverkansprojekt kring attraktiva stadsdelar och egenförsörjning. Statistiken visade att många ungdomar i nordost och Biskopsgården går ut grundskolan eller gymnasiet med icke-godkända betyg och sedan har mycket svårt att få jobb. Ofta tvingas de leva på socialbidrag.

– Vi tyckte att en yrkesskola som väcker intresset för fastighetsbranschen var något vi kunde bidra med, för att utveckla Göteborg och stötta ungdomarna, säger Helena Mehner.

Praktiskt inriktad

– Skolan ger inte en traditionell snickarutbildning, men den som tycker att det verkar roligt kan ju läsa upp sina betyg och gå över till byggnadslinjen eller något annat gymnasieprogram.

Framtidens yrkesskola är mycket praktiskt inriktad. Praktiken får eleverna göra på olika bostadsbolags bygg- och renoveringsprojekt.

Väl fungerande samarbete

– Stena Fastigheter och Wallenstam är med i projektet och kommer att förse skolan med praktikplatser. Längre fram ska vi försöka hitta någon form av medfinansiering från näringslivet, till exempel stipendier till eleverna, berättar Helena Mehner.

Hon tycker att den nya skolan innebär ett mycket väl fungerande samarbete inom staden och med privata fastighetsägare. Skolan står för utbildning av handledare ute på arbetsplatserna.

– Där får eleverna träning både i olika typer av hantverk, men också i hur man bemöter till exempel hyresgäster, säger Helena Mehner.

Kompletterar gymnasieskolan

Utbildningsförvaltningen har arbetat fram planerna för skolan, som ligger på Miraallén 55. Projektledare och rektor är Per-Erik Eriksson.

– Framtidens Yrkesskola kompletterar den vanliga gymnasieskolan på ett bra sätt. De här eleverna kommer nu att få möjlighet till en yrkesutbildning i kombination med gymnasiestudier, säger Per-Erik Eriksson.