Varför går vi i skolan? Har barn alltid rätt? Vad ska du bli – rockstjärna eller ekonom? Det är några frågor som tas upp i den nya Skolexempel, Göteborgs Stads uppmärksammade bokserie om goda pedagogiska exempel.

Den utgåva av Skolexempel som just har blivit klar är den fjärde i ordningen. Den innehåller 15 kapitel i reportageform om ny pedagogisk forskning, men framför allt många goda exempel och erfarenheter från Göteborgs 500 skolor och förskolor, förmedlade inte bara av lärare och rektorer utan också elever och föräldrar.

Alla elever ska ha en IUP

Stort utrymme ägnas åt individuella utvecklingplaner (IUP), ett område där Göteborg kommit långt. Sedan fyra år är det inskrivet i stadens skolplan att alla elever ska ha en IUP som ska följa dem under hela skoltiden, från förskola till gymnasiet. IUP är ett stöd för att alla elever ska uppnå målen i läroplanen och en källa till viktig information vid övergången mellan årskurser och skolformer.

I höst väntas Skolverket komma med allmänna råd kring IUP och den 1 januari 2006 skrivs kravet in i grundskoleförordningen, så att IUP blir obligatoriskt i alla Sveriges grundskolor.

– Vi ville berätta om hur arbetet med att införa IUP kan se ut. Vi låter en förskola, en grundskola och en gymnasieskola dela med sig av sina erfarenheter, berättar Pernilla Lorentzson, redaktör för Skolexempel.

Experter på FN:s barnkonvention

Skolexempel handlar också om sexåringarna på Karl Johansskolan som blivit experter på FN:s barnkonvention, om en satsning på berättande på Sandeklevsskolan, om restaurangeleverna på Ester Mosessons gymnasium som gör praktik ute i Europa, om samtal som berikar på förskolor i Lundby och om samverkan mellan särskole- och grundskoleklasser på Toleredsskolan – och mycket mer.

– En linje i boken är ”den öppna skolan”. Idag sker mycket lärande utanför skolans fyra väggar, i samverkan med omvärlden, säger Pernilla Lorentzson.

Arbetsplatsbesök är viktiga

– Ett exempel är Skälltorpsskolan som satsat mycket på arbetsplatsbesök, praktik och intervjuer med olika yrkesgrupper. Och på Munkebäcksgymnasiet engagerar sig elever och lärare i solidaritetsarbete för barn och kvinnor i Etiopien och elever får också möjlighet att resa dit.

I år trycks Skolexempel i 6.000 exemplar. Den sprids i Göteborg och över stora delar av landet, inte minst på den årligen återkommande Mötesplats Göteborg, en konferens för kompetensutveckling som brukar besökas av 5.000 lärare. I år hålls den 31 oktober – 2 november.

Boken är gratis och kan beställas från Skolutvecklingsenheten i Göteborg, eller direkt via länkarna här nedanför.