Visst finns det lediga jobb. På mässan Kunskap & Framtid, som startar på tisdag, visas det klart och tydligt. I Göteborg ökar antalet lediga platser och inom vissa yrken finns till och med ett skriande behov.

Trots att arbetslösheten fortsätter att ligga på en hög nivå ser arbetsmarknaden i Västsverige bättre ut än i övriga Sverige. Antalet nyanmälda lediga platser har ökat markant i Göteborg och inom några områden är personalbristen mer eller mindre akut. Det gäller barnmorskor, skötare, sjuksköterskor i äldreomsorgen, telefonförsäljare och montörer i fordonsindustrin.

Satsar på mässan

För att fylla luckorna försöker arbetsgivare och utbildningsanordnare hitta intresserade på mässan Kunskap & Framtid på Svenska Mässan 11–13 november. Mässan vänder sig till gymnasister, högskolestuderande och arbetssökande i alla åldrar. I fjol invaderades mässgolvet av över 12 000 besökare.

– Tanken med mässan är att man ska bli inspirerad, säger projektledaren Klas Pettersson. – Här ska finnas något för alla, för den som vill läsa vidare på högskolan eller i utlandet, för den som vill förbättra sin kompetens, för den som vill ha ett jobb snabbt. Statistiken från tidigare år visar att en fjärdedel av besökarna får upp ögonen för ett yrke de inte kände till innan de besökte mässan. Över hälften hittar en utbildning som de vill satsa på.

Kräver högskola

Och blickar man framåt är onekligen en högre utbildning det säkraste sättet att få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsverkets långsiktiga framtidsprognos visar att arbetsmarknaden i Västra Götaland kommer att efterfråga 100 000 nya högskoleutbildade år 2015, en ökning med femtio procent jämfört med dagsläget. Dessutom väntas förändringarna bli snabbast under de kommande fem åren.

Flera bristyrken

Vilket yrke ska man då satsa på? Ja, vill man stanna kvar i Västsverige fi nns en hel del att välja på. Förutom de redan nämnda akuta bristyrkena bedömer Arbetsmarknadsverket att det på lite längre sikt behövs fl er läkare, veterinärer, apotekare, logopeder, sjuksköterskor, tandvårdspersonal, lärare, anläggningsingenjörer, sjukgymnaster, receptarier, behandlingsassistenter, utbildad barnomsorgspersonal, maskinbefäl, kockar, undersköterskor, byggnadshantverkare och vissa typer av verkstadspersonal.

Specialister behövs

Att tvärsäkert uttala sig om framtiden är förstås vanskligt. För några år sedan hade du fått rådet att satsa på IT och telekom. Sedan sprack bubblan och krisen inom dessa näringar har fått till följd att sysselsättningen totalt sett minskat. Inom industrin konstaterar AMS att behovet av nyrekryteringar framförallt är riktat mot vissa kategorier av specialistkompetent arbetskraft.

Hit hör bland annat lastbils- och bilmekaniker, licenssvetsare, verktygsmakare och CNC-operatörer. Den tidigare rätt betydande bristen inom flera civilingenjörs- och teknikeryrken har tillfälligt mattats av. Däremot är bristen fortfarande stor inom vissa yrken i byggbranschen, t ex VVS-montörer, plåtslagare, murare och elektriker. Inom servicesektorn pekar de flesta prognoskurvor nedåt, framförallt inom hotell och restaurang, flyget och taxinäringen.

Däremot förutses fortfarande en god efterfrågan på vissa personliga tjänster vilket gynnar bland annat frisörerna.

Brandman – ett jobb för tjejer!

Att bli brandman är en dröm för många – och ett framtidsyrke att satsa på. Pensionsavgångar gör att Räddningstjänsterna kommer att börja nyanställa från och med våren 2005. Tack vare ett nytt utbildningssystem öppnas även dörren för tjejerna.

Idag finns bara ett tiotal kvinnliga brandmän i Sverige och ingen enda i Göteborg. Den nya tvååriga brandmannautbildningen i bland annat Skövde har rönt ett enormt intresse: totalt sökte 1 800 till 180 platser. Cirka tio procent av eleverna är tjejer.

– Och till vårens intagning har ännu fler tjejer sökt, vilket är väldigt roligt, säger Lena Bogren, utbildningsansvarig på Räddningsverket i Skövde.

– Men det handlar inte om någon kvotering: tjejerna måste klara de hårda antagningsproven, där de tävlar på lika villkor mot killarna. På Kunskap & Framtid-mässsan kan besökarna själva testa om de har vad som krävs av en blivande brandman: bland annat genom att klättra på en 14-meters brandstege och testa flåset på ett löpband.

3230