En nystart. Den 2 juli 2023 byter skolformen särskola namn. Istället för grundsärskola kommer det att heta anpassad grundskola, och istället för gymnasiesärskola ska det heta anpassad gymnasieskola. Särvux byter namn till Komvux som anpassad utbildning.

Anledningen till namnbytet är att komma bort från den stigmatisering som begreppet ”sär” innebär. Det signalerar att eleverna är annorlunda på ett negativt sätt. Det nya namnet berättar istället om själva skolformen – att det är den som är anpassad och inte om eleverna – att det skulle vara något särskilt med dem. I samband med namnbytet ersätter Skolverket termen utvecklingsstörning med intellektuell funktionsnedsättning.  

– Ord behöver bytas ut i lagar och myndighetstexter när de blivit föråldrade och ersatts av andra ord ute i samhället, säger Jonas Monsén, undervisningsråd på Skolverket, i en film på Skolverkets hemsida. Så är det med det här ordet – intellektuell funktionsnedsättning är den term som används.  

Initiativ från elever 

De senaste fyra åren har två unga tidigare särskoleelever, Rasmus och Leo, drivit frågan om namnbyte på skolformen. Önskemålet om namnbytet har alltså kommit från eleverna själva och började som ett medborgarförslag som så småningom blev ett riksdagsbeslut. Rasmus och Leo var med i riksdagen när beslutet att byta namn klubbades igenom och firade sedan med tårta tillsammans med dåvarande skolminister Anna Ekström.   

– Namnbytet är en del av flera förändringar som görs för att stärka den anpassade grundskolan. Vi har en ny timplan som gäller från 1 juli 2023, och i juli kommer också en ny lag om stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi kommer att införa en Läsa-skriva-räkna-garanti för anpassad grundskola och den kommer i juli 2024, så det händer en hel del i vår skolform för att stärka elevernas rätt, berättar Lotta Lekander, utbildningschef i grundskoleförvaltningen med ett samordnande uppdrag för anpassad grundskola. 

Ny logga

Göteborgs Stads gymnasieskola, GS Utbildningar, byter namn till Göteborgs anpassade gymnasieskola.  

– I samband med namnbytet byter vi också ut vår logotype och med det signalerar vi en nystart kring visionsarbetet, säger Maria Lorentzson som är utbildningschef för Göteborgs anpassade gymnasieskola. Den nya loggan symboliserar kunskapens träd, vilket passar bra eftersom vi vill fokusera på elevernas kunskap och synliggöra elevernas progression i lärandet. Elevernas delaktighet ska vara i fokus. På anpassad gymnasieskola är målsättningen att alla elever ska utvecklas och nå längre i sitt lärande. I detta arbete är personalens kompetens och det ökade fokuset på läraruppdraget centralt. Vi kommer arbeta medvetet med att skapa bättre förutsättningar för våra elever att nå betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper.

– Vi hoppas att namnbytet bidrar till att visa respekt för personer med funktionsnedsättning i hela skolväsendet. Att bekämpa stereotypa uppfattningar och fördomar, säger Jonas Monsén.