Varför dricker vissa ungdomar tvål? Hur ska man kunna vara både gränssättare, hygglig förälder och vuxen? Nu i vår kan tonårsföräldrar i Göteborg få både inspiration, kunskap och råg i ryggen. Fyra föreläsare deltar i SDN Centrums och SDN Linnéstadens satsning på hjälpa tonårsföräldrar att bättre förstå sina barn och klara av konfliktsituationer.

– Det finns en tendens i dagens samhälle att barnen styr familjen i alltför hög grad. Vi vill peka på vikten av att vara stark och tydlig i sitt föräldraskap så att vi ger våra barn chansen att växa upp i trygghet, säger Anna Engkvist, utredare vid individ- och familjeomsorgen i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Om attityder och livsstil

Föreläsningsserien inleds på torsdag den 29 januari då barnpsykologen Alf B. Svensson pratar om föräldraransvar och respekt för barnen.

Socionomen Mia Börjesson ställer den 25 februari frågan ”Vad pågår i huvudet på en tonåring?”. Hon jobbar på ungdomsmottagningen i Partille.

– Jag ska prata om hur tonåringen tänker och känner, om attityder och livsstil. Men också hur viktiga föräldrar är, vuxna överhuvudtaget och vad det är vi säger, vad vi står för. Det blir Min föreläsning är ganska praktisk med många vardagsexempel. Min önskan är att människor ska känna igen sig och ha nytta av det jag berättar.

Svårt att ta vuxenansvar

Den 25 mars bjuder Tommy Moberg, socionom och forskare, på en resa genom nutidens droger. Han berättar om fenomen som boffa, glejda och partyknarka.

Den 15 april kommer ungdomsforskaren Mats Trondman. Han menar att det är viktigare än någonsin att vuxna verkligen är auktoriteter i relationen tillsammans med barnen. Samtidigt som barnen känner att de vuxna vill vara tillsammans med dem.

– Vi vill att föräldrar ska bli varma och engagerade, inte hårda och stränga. Men att våga ta sitt vuxenansvar har blivit svårare och svårare, säger Anna Engkvist.

För alla intresserade

Bakom satsningen står SDN Centrum och SDN Linnéstaden och den är ett led i det drog- och brottsförebyggande arbetet i Göteborg.

Idén till föreläsningsserien kommer från föräldranätverket i Kungsbacka, Föräldrar emellan.

– Förhoppningen är att vi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda göteborgarna fria föräldraföreläsningar, säger Anna Engkvist.

Föreläsningarna vänder sig till alla som är intresserade, främst föräldrar med ungdomar på högstadiet och gymnasiet och till alla som arbetar med ungdomar. Föreläsningarna hålls i aulan på Schillerska gymnasiet på Vasagatan 19.