El Sistema når nya målgrupper. Beslutet om fyra avgiftsfria terminer för kulturskolans musikelever har blivit en succé. Fler barn än tidigare spelar, och via El Sistema har musicerandet också hittat nya målgrupper.

När verksamheten kring El Sistema tog fart bestämde kulturnämnden att Göteborgs musicerande elever från 2013 fritt skulle få låna instrument ur det kommunala instrumentförrådet. Avgiftsbefrielsen skulle gälla i fyra terminer för att ge många fler chansen att prova och lära känna ett instrument.

– Inför 2015 var vi beredda på att vi kanske skulle få tillbaka väldigt många instrument när den avgiftsfria perioden var över, men så har det verkligen inte blivit, säger Hans Edgren som är musikinstrumenttekniker på instrumentförrådet i Högsbo.

Större utbud av instrument
Satsningen på fri hyra under fyra terminer har tillsammans med etablerandet av El Sistema lett till att instrumentförrådet under 2015 lånat och hyrt ut fler instrument än något tidigare år.

– Och det fortsätter bara uppåt hela tiden, som Annelie Eriksson, chef på kulturförvaltningens enhet för barnkultur, uttrycker det.

Vid den senaste avstämningen hade förrådet totalt 3424 instrument. Av dessa fanns cirka 2500 hos musicerande barn. Ungefär hälften av de 2500 lånades ut kostnadsfritt eftersom eleven ännu inte spelat i fyra terminer.

El Sistema öppnar nya dörrar
– Med El Sistema har vi på senare år nått helt nya målgrupper i Östra Göteborg, Angered och på norra Hisingen där kulturskolan inte varit särskilt känd tidigare.

– Det finns fortfarande stora skillnader mellan stadsdelarna, men det här bidrar till att det blir lite mer jämställt, säger Annelie Eriksson.

På instrumentförrådet har man också kunnat se hur de barn som frågar efter ett instrument blir allt yngre.

– Vi noterade trenden redan tidigare, men på senare år har den förstärkts. Det beror bland annat på att det nu finns orkestrar i kulturskolans regi även för sexåringar, säger Hans Edgren och fortsätter:

– Vi har fått skaffa in mindre och fler storlekar av många instrument. Särskilt gäller det för de stråkinstrument och blåsinstrument som används av El Sistema. Fioler har vi till exempel nu i sex-sju storlekar, och åtminstone fem varianter av cello.

Uppskattad möjlighet
Konkreta uttryck för barnens uppskattning av sina fioler, flöjter och gitarrer ses i instrumentförrådets gästbok, och Hans Edgren och hans kollegor får snart sagt dagligen bevis för hur väl avgiftsbefrielsen tagits emot.

– Naturligtvis har vi väldigt mycket att göra, och vi har fått köpa väldigt många nya instrument – men vi har nog aldrig haft det så roligt som nu på förrådet.