Beslut i förskolenämnden. Den fristående förskolan Römosse i Hammarkullen/Angered stängs efter beslut i förskolenämnden. Barnen som går där får erbjudande om plats i kommunala förskolor i närheten.

Det var på förskolenämndens sammanträde den 27 oktober som politikerna tog beslut om att dra tillbaka tillståndet för huvudmannen föreningen Framstegsskolan i Göteborg.

– Förskolans styrelse har inte tagit ansvar för att se till att förskolans ekonomi sköts på ett korrekt sätt. Styrelsen har också försvårat tillsyn och myndighetsutövning, säger Amanda Larsson, enhetschef för tillsyn- och juridikenheten på förskoleförvaltningen.

Stängs senast 7 november

Förskolenämnden har gjort bedömningen att bristerna inte går att åtgärda. Förskolan ska stängas senast den 7 november. Den har plats för 45 barn i sin verksamhet, 28 barn är inskrivna.

– Barnen som går i förskolan kommer att få erbjudande om plats i kommunal förskola i närområdet, säger Amanda Larsson.

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg driver även tre grundskolor i Göteborg. Skolinspektionen beslutade den 27 oktober att återkalla godkännandet för föreningen. Se separat artikel nedan.