Handlingar gör skillnad. Sedan i höstas arbetar fyra förskolor i västra Göteborg med vikten av ett socialt hållbart samhälle. Hur tar förskolan plats i samhället och hur får samhället plats i förskolan? Varje enskilt barn ska få veta att deras handlingar gör skillnad.

Förskolan Örlogsvägen vid Nya Varvet samt tre förskolor i Långedrag: Eckragatan, Bygatan och Tandkullegatan samarbetar på en övergripande nivå och arbetssättet präglas av barns delaktighet, inflytande och demokrati. Det är barnens lärande och utveckling som står i centrum.

Personalen på de fyra förskolorna tar tillsammans fram ett övergripande tema, som ska vara utgångspunkten för deras arbete under en längre tid. Sedan i höstas riktar förskolorna in sig på vikten av ett socialt hållbart samhälle och barnens del i samhället.

Människors val kan bidra till hållbar utveckling
– Läroplanen understryker att utbildningen ska präglas av en positiv framtidstro. I den nya läroplanen för förskolan är det också tydligare formulerat att barnen är samhällsmedborgare här och nu, inte först när de blir vuxna. Barnen ska få uppleva att de kan ta sig an omvärlden, men också att människor i samhället är nyfikna på dem, säger Charlotte Geijer som är verksamhetsutvecklare på förskolorna.

Hon fortsätter:

– Vi vill ge barnen en förståelse för hur människors val kan bidra till en hållbar utveckling. Varje enskilt barn ska få känna deras handlingar gör skillnad i samhället.

Projekt utifrån barnens frågor
På förskolan Örlogsvägen har barnen delats in i mindre grupper och gett sig ut i samhället för att upptäcka. Barnens intressen styr och pedagogerna kopplar på det sociala hållbarhetsperspektivet.

– Grupperna har gått till kända och okända platser i närområdet som torg, butiker, regionkontor och en biodling. När de kommit till en okänd dörr har barnen knackat på och frågat: vad finns här? säger Katarina Selin som är förskolechef.

Detta har lett till nya kunskaper och oväntade möten med människor som är positiva och tar emot dem. De lär sig respekt och märker att de får respekt tillbaka.

Resa från en sida till en annan
En grupp från Eckragatan var vid Saltholmen och upptäckte 11:ans spårvagn med ändhållplats Bergsjön. De blev nyfikna på vart den skulle åka. Pedagogerna startade då ett projekt med utgångspunkt i frågorna ”var är det och vad är det för plats?”.

Gruppen började planera en resa med 11:an. Barnen fick titta på kartor och åkte också med spårvagnen digitalt innan de gav sig av i verkligheten.

– När gruppen sen åkte till Galaxen, en bondgård mitt i Bergsjön, kände de igen sig längs vägen. De blev förtjusta i Bergsjön där husen var höga och såg annorlunda ut, berättar Katarina.

De fyra förskolor ligger i områden som har en homogen befolkning och lågt socialt index.

– Detta är inga mångkulturella förskolor. Det är viktigt att komplettera deras bild av samhället, säger Katarina.

– Vi försöker lyfta upp olikheter och lära barnen om allas rättigheter och skyldigheter. Demokrati ska gälla i förskolan och för alla barn som faktiskt redan är samhällsmedborgare, säger Charlotte.