Firande med gamla lekar och framtidsvisioner. Flickorna i klassen blev inte straffade. De skulle vara ”duktiga och snälla” - och det var de. Men pojkarna kunde bli dragna i örat eller i håret ovanför örat där det gjorde ont. Eleverna på Gamlestadsskolan ställde frågor till en elev som gick på skolan 1953-54 i samband med att skolan fyllde 100.

Camilla Habte, Anna Abrahamsson och Theres Kareld är lärare på Gamlestadsskolan. Foto: Asbjörn Hanssen

Eleverna på Gamlestadsskolan har fått uppleva och arbetat med skolans 100-årsjubileum på flera olika sätt. Att ställa frågor till en av eleverna på klassfotot från 1954 var ett. Det kom att handla om hur hen bodde, levde och gick i skolan. Och det faktum att flickorna förväntades vara duktiga och snälla mynnade ut i en diskussion om jämställdhet då och nu.

— Eleverna var väldigt engagerade. Och det kom fram mycket medkänsla med dem som levde förr, berättar Theres Kareld.

Hon berättar att hennes ettor har svårt att greppa det där konstiga med 1900-talet. Det är ju så länge sedan.

Ett tekniskt hundraår

Anna Abrahamsson undervisar i matematik, NO och teknik. Hon berättar hur en tidslinje har hjälpt eleverna att förstå till exempel hur kort tid deras självklara, smarta mobiltelefoner har varit en del av vardagen för människor.

— De har svårt att förstå att för hundra år sedan kunde inte människor se allt som hände. De kunde bara läsa om händelserna. Och att nästan all långväga kommunikation skedde via brev.

Många av eleverna har fått pröva på lektioner ”från förr”. Med bänkarna i rad, en blyertspenna som skulle räcka hela terminen och fröken i mörka kläder vid katedern.

Framtiden-lektion engagerade

— Eleverna tyckte det var roligt då vi försökte skapa en framtidens lektion med en robot till hjälp i klassrummet. För vi lärare var självklart inte med i klassrummet utan med på länk, säger Theres Kareld med ett leende.

I gymnastiken har eleverna fått leka gamla lekar, men också testa Ling-gymnastik.

— Jag har stått längst fram och ropat ”Gunga – Sträck”. Eleverna påpekade att de inte ens blev svettiga – i dag rör vi oss hela tiden på gymnastiklektionerna, säger Camilla Habte.

Lekarna hade ett syfte

Hon har också påpekat för eleverna hur viktiga de gamla lekarna var för att unga människor skulle finna en partner.

— Lekar som ”Sista paret ut” hade även ett syfte utöver att vara roligt, påpekar hon.

Gamlestadsskolan har i dag 650 elever från förskoleklass till och med årskurs nio.

Se också filmen här nedan om förberedelser inför firande med läraren Johanna Hellman och bibliotekarien Elin Lindgren.