Eleverna på Gärdsåsskolan i Kortedala och Bergsjöskolan firar Romska flaggans dag som är den 8 april. Om tio år ska den rom som är 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. På båda skolorna arbetar elever och medarbetare för att nå målet.

Det är för att eleverna ska lära sig mer om romerna och deras kultur som skolorna firar Romska flaggans dag.

— Eleverna är väldigt intresserade av romsk kultur, de tycker det är spännande och vill lära sig mer, berättar Samir Mehmed på Bergsjöskolan.

Konsert 8 april

Han är en av flera ”brobyggare” som arbetar med att skapa kontakt mellan elever, skola och det romska samhället i området.

Den 8 april blir det konsert med internationella, romska sånger.

På Gärdsåsskolan börjar firandet redan 7 april med klassiska romska lekar och dans – och självklart saft och bullar. Några elever kommer att visa och berätta om chakrahjulet som symboliserar romernas historiska koppling till Indien och vandringen därifrån.

Tolerans och respekt

— Vi vill att samhället ska veta mer om romerna och deras historia, fortsätter Lal Kumar Svensson på väg upp trapporna mot sitt kontor i den nybyggda delen av skolan.

Grunden i arbetet handlar om skolans värdegrund om att eleverna ska lära sig tolerans och respekt.

— Att romerna diskrimineras är vanligt. Det är lätt att bli förbisedd om du berättar att du är rom i en jobbintervju, säger Indira Avdic, brobyggare på Gärdsåsskolan, som exempel.

Niorna besöker Auschwitz

I ämnet historia lägger Gärdsåsskolan stor vikt vid Förintelsen. Enligt Forum för levande historia mördades mellan 200 000 och 500 000 romer under andra världskriget.

Senare i vår ska niondeklasserna resa till förintelselägret Auschwitz.

— Eleverna måste ha nått en viss mognad innan de kan till sig den hemska kunskapen om Förintelsen förklarar Lal Kumar Svensson.