Kombinerar praktik och lärande. Göteborgs Stad, Göteborgs stadsmission och Göteborgslokaler gör en gemensam insats för unga arbetslösa. Det är en kombination av praktik och lärande med fokus på hållbarhet. “Vi vill både skapa sysselsättning och se till att ungdomar får med sig nya kunskaper in i framtiden, som är väldigt viktiga att ha när samhället ska återhämta sig på ett hållbart sätt från pandemin”, säger Linda Högbacka planeringsledare på förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Under fredagen invigdes Göteborg stadsmissions tillfälliga second hand-butik på Vårväderstorget under covid-19-anpassade former. Det är där ungdomarna i insatsen Grön omställning får göra praktik under tre månader. De får lära sig om grön ekonomi, ekonomi, lager, butiksarbete, kassaarbete, service och bemötande.

– Min förhoppning är att deltagarna ska få med sig värdefull kunskap och få upp ögonen för grön omställning som förhoppningsvis leder till jobb i framtiden, säger Sara Habte Selassie, projektledare på Göteborgs stadsmission.

Kunskap i gröna frågor

Parallellt med praktiken får deltagarna fördjupade kunskaper i gröna frågor. Förvaltningen konsument och medborgarservice lär ungdomarna mer om hållbar konsumtion.
-Det ska vara lätt att leva hållbart i Göteborg. Satsningen bidrar till att öka medvetenheten hos deltagarna om hur konsumtion påverkar möjligheterna för en grön omställning i Göteborg, säger Karim Zendegani, verksamhetschef.

Kretslopp och vatten lär ungdomarna om cirkularitet och avfallsfrågor

-För oss innebär detta en möjlighet att nå ut med kunskap om hur och varför man ska sortera sitt avfall och varför vi behöver återanvända och minska på avfallsmängderna. Dessutom ser vi det som en möjlighet att bidra till att utbilda och inspirera unga att välja en studie- och yrkeskarriär inom avfallshantering, återanvändning och cirkulär ekonomi, säger Sandra Alm, utredare.

För unga 18-25 år

Projektägare är förvaltningen arbetsmarknad och vuxenutbildning som har i uppdrag att skapa insatser för unga som är arbetslösa på grund av pandemin. Göteborgslokaler står för butikslokalen.
-Genom att erbjuda Göteborgs stadsmission den aktuella lokalen kan vi hjälpa våra ungdomar att fortsätta utvecklas och samtidigt bryta ett ofta oförvållat utanförskap, berättar Anders Rydholm fastighetsförvaltare på Göteborgslokaler.

Grön omställning riktar sig till unga arbetslösa mellan 18 och 25 år. Insatsen pågår under hela 2021 vid fyra olika tillfällen. 30 ungdomar får heltidssysselsättning i tre månader i va