Gudrun Schyman, Lars Leijonborg och rörelsen Attac möts under Charmdagarna på Chalmers på tisdag för att debattera ”Globalisering – hot eller möjlighet”. Debatten är ett av inslagen i Charmdagarna, Chalmers arbetsmarknadsdagar, som är den största mässa i Sverige som arrangeras av studenter.

– Det är den största mässan i hela Sverige som arrangeras av studenter, säger Daniel KK Hahn, projektledare CHARM 2002. Han är en av 21 studenter på Chalmers som arrangerar Charmdagarna.

Charm 2002 är den 27:e årgången av Chalmers arbetsmarknadsdagar som pågår 12-13 februari. Charm 2002 vänder sig till alla skolans 8 500 studenter. Under två dagar kommer 140 utställare och företag till skolan för att visa upp sig.

Dagarna brukar vara välbesökta, cirka 6 000 elever dyker upp. Det är en viktig mötesplats för arbetsgivare och civilingenjörer som snart ska ut på arbetsmarknaden.

Leder till jobb

– Jag vill påstå att Charmdagarna definitivt leder till jobb. Här knyts kontakter både när det gäller jobb, praktikplatser och examensarbeten, säger Daniel KK Hahn.

Under mässan arrangeras också en debatt. Årets tema är ”Globalisering, hot eller möjlighet” där studenter, rörelsen Attac, vänsterpartiets Gudrun Schyman och folkpartiets Lars Leijonborg deltar.