Eleverna på Göteborgs gymnasier får en bra utbildning. Lärarna är välutbildade och kontakten mellan lärare och elever är god. Däremot får gymnasieskolan kritik när det gäller kvalitetssäkring av betygenDet visar Skolverkets inspektion av gymnasierna som nu redovisas i en rapport. Särskilt beröm får gymnasiesärskolan – de får mycket väl godkänt av Skolverket.

Under hösten 2004 och våren 2005 inspekterade Skolverket gymnasieskolorna i Göteborg: 15 skolor med 14 000 elever och 2000 anställda. Eleverna kan välja mellan 16 nationella och 18 specialutformade program.

”Stort utbud”

– Det är en jätteorganisation. Vår inspektion har gett en komplex bild med stora variationer mellan skolorna, men också mellan olika program. Kvaliteten är allt från godtagbar till mycket god, säger Hans Enckell, undervisningsråd på Skolverket och den som är ansvarig för inspektionen.

Den sammantagna bedömningen är att gymnasieskolorna i Göteborg i stort har en god kvalitet.

– Mitt intryck är att eleverna får en bra utbildning. De möter engagerade och kompetenta lärare och kan välja mellan ett stort utbud av undervisning, säger Hans Enckell.

Kvalitetsbrister i betygssättningen

Hvitfeldska och Polhemsgymnasiet är skolor med mycket god kvalitet. Även Slottsbergsgymnasiet, som är en gymnasiesärskola, får högsta betyg. Där ges en varierad undervisning utifrån elevernas skiftande behov, förutsättningar och möjligheter.

– Det är särskilt glädjande att den fungerar så väl eftersom eleverna som går där har sämst förutsättningar, säger Hans Enckell.

Däremot får gymnasieskolan kritik när det gäller kvalitetssäkring av betygen. Betygen analyseras sällan av skolornas ledning och lärare. Det finns också exempel på betygssättning som visar upp stora skillnader mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen.

– Det vi ser är att kvalitetsarbetet generellt brister. Man har inte förmågan att göra analyser. Det gäller både de enskilda skolorna och på förvaltningsnivå, säger Hans Enckell.

”Goda exempel får inte genomslag”

Enligt Hans Enckell har Göteborg en stor och kompetent förvaltning som plockar fram mycket underlag. Problemet är att man inte använder dem.

– Det finns många goda exempel som inte får genomslag, lösningar i den egna organisationen som förvaltningen inte tar till sig, säger Hans Enckell.

Han berömmer däremot förvaltningens arbete med att sätta sig in i de olika skolornas verksamheter.

– Man arbetar väldigt strukturerat med att göra besök ute på skolorna. Förändringen som genomförts i lednings- organisationen är också positiv – det ger en bättre ledningsstruktur, säger Hans Enckell.