Det pågående samarbetet kring studentstödjare – peer-helping - mellan Göteborg och partnerstaden Nelson Mandela Bay fördjupas. En fortsättning på projekt har nu fått klartecken som innebär att även Chalmers får studentstödjare. Idag finns de på Göteborgs universitet och Studium.

– Vitsen är att vi ska vara vanliga studenter, men att vi fått lära oss lite mer om bemötande och hur man samtalar och lyssnar. Och så har vi tystnadsplikt. Vi har lite mer erfarenhet och kan prata med studenterna hur man kommer igenom studierna, berättar Veronica Rönning som studerar på socionomprogrammet och som är en av de cirka 60 utbildade studentstödjare vid Göteborgs universitet.

Lärt sig av Sydafrika

Under flera års tid har Göteborgs universitet lärt sig från Sydafrika om så kallade peer-helpers, på svenska studentstödjare. Peer-helpers är väl utvecklat på universiteten i partnerstaden Nelson Mandela Bay. Samarbetet ingår i de två städernas partnerskap.
6400.jpg
Studentstödjarna ska stötta nya studenter med sociala frågor och studier. Särskilt viktigt är stödet till studenter som kommer från grupper i samhället som är underrepresenterade på universitetet. Meningen är att studenter ska känna sig trygga, hemma på skolan och att de klarar sig igenom sina högskolestudier.

Det fortsatta samarbetet innebär ännu mer fördjupade kunskaper där högskolorna i Göteborg siktar på att bli ledande kring utvecklingen på området i Skandinavien. Projektet ska också stödja utvecklingen av ett skräddarsytt program för Chalmers.

Varit igång i ett år

I ett år har studentstödjarna funnits på universitetet i Göteborg. Det är vanliga studenter som läst en termin eller längre. Vid ett tiotal utbildningstillfällen får de bland annat lära sig kommunikation och att lyssna med empati. En utbildning som många av studenterna tycker att de själva har nytta av.
4F66.jpg

Studentstödjarna ska inte ersätta den professionella personalen på universitetet. De är en annan form av stöd, mer som en kompis.

– De hjälper dem som känner sig osäkra med den sociala biten. Vissa är nya i stan. Andra känner kanske till och med att de valt fel utbildning, berättar Catherine Gillo som ansvarar för satsningen på Göteborgs universitet.

– Det är väldigt mycket att göra i början på terminen när det kommer nya studenter och inför den stressigaste tiden när de har tentor, säger hon.

Respekt och värderingar viktigt

Nu finns det också påbyggnadskurser för studentstödjare. Ett område är integration och mångfald på universitetet. Studentstödjarna deltar i workshops om respekten för varje individ, mänskliga rättigheter och så lär de känna sina egna värderingar.

– Jag föreläser inte, utan sätter igång studenterna själva, och får dem att reflektera och lyssna på varandras åsikter berättar Catherine Gillo.
2654.jpg
Intresset är stort, både i Sverige och internationellt. Många andra skolor i landet var positiva och intresserade av satsningen.

Utbildar nu egna lärare

Göteborgs universitet har också så smått startat en utbildning för blivande tränare. De som alltså ska lära upp nya studentstödjarna. Tidigare har alla lärare fått sin utbildning av sydafrikaner.

Men det är en utmaning att arbeta med studenter.

– Det som är lite problematiskt är när de tar examen och försvinner, säger Catherine Gillo.

Det betyder att det behöver utbildas nya studentstödjare varje år.

Lite trögt i början

Studentstödjaren Veronica Rönning tycker att det varit lite problem att nå ut till studenterna eftersom det fortfarande är ganska nytt. Men nu har de fått eget rum, telefon och e-postadress som ska öka tillgängligheten.

– Det är svårt att mäta. Än så länge har det gått lite trögt. Men jag tror att det kommer att gå bättre nu när vi har egen e-postadress för att ta kontakt med oss.

Hon tycker att satsningen är något positiv som hon själv också har nytta av.

– Jag tänker fortsätta vara studentstödjare så länge det går, säger Veronica Rönning.

Enligt Catherine Gillo säger studentstödjarna att de lärt sig något de har med sig hela livet, en livskunskap som de använder mycket i vardagen.

Mentorer på Studium

Även Studium i Göteborg har hängt på. I höstas utbildades de första mentorerna, som studentstödjarna istället kallas på Studiums vuxenutbildningar. Eftersom studenterna här inte läser så många terminer har mentorerna fått en kortare utbildning där det viktigaste plockats ut.

Enligt Eva Hedencrona, studierektor på lärcentrum på Studium, är intresset ganska stort. En positiv effekt av mentorerna är att skolan fått en fungerande elevdemokrati. Hon tror att detta är något för fler skolor.

– Jag tror att gymnasieskolan skulle vara väldigt betjänt av detta. Om man inte trivs eller inte vill komma till skolan så vill man ju inte tala med en lärare, hellre en elev, menar Eva Hedencrona.

Fakta om partnerskapet:

Partnerskapet mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay bygger på att båda parter ska ha nytta av samarbetet.

Det handlar om ömsesidigt utbyte av kunskap, tankar och idéer mellan människor inom olika områden, till exempel sport, kultur, stadsbyggnad, näringsliv, högre utbildning och turism.

Samarbetet är en del av svensk biståndspolitik i Sydafrika. Den statliga biståndsmyndigheten, Sida, har sedan starten 1999 betalat 13,7 miljoner kronor som gått till resor för att göra avstånden kortare så människor kan träffas. Kommunernas insats är den arbetstid som läggs ner.

De båda städerna kom i mars 2006 överens om att fortsätta partnerskapet i ytterligare tre år. I början på april blev de nya delprojekten godkända.

De tre grannkommunerna Port Elizabeth, Uitenhage och Despatch har slagits ihop till Nelson Mandela Bay.