Det är den nya skolan August Kobbs Gymnasium, som är ett naturbruksgymnasium, som startar floristprogram hösten 2002. Skolan hoppas ta till vara det intresse för park och trädgård som finns idag.

Floristutbildningen är helt ny för gymnasieskolan i Göteborg. Tidigare har elever i Göteborg som önskat gå utbildningen fått åka till andra kommuner. Vid sidan om huvudämnet hantverksteknik inom floristik blir det kurser i kretslopp, trädgårdsodling och växtkunskap.

Yrkesförberedande

Programmet är yrkesförberedande och har nära anknytning till arbetslivet. Bland annat kommer eleverna att praktisera i Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen och i blomsterbranschen.

Inriktningen mot florist ligger inom skolans Park- och trädgårdsprogram. Elever som går i årskurs nio 2001/02 kan söka utbildningen.

Det bör inte vara något problem för eleverna att få jobb efter utbildningen eftersom arbetsmarknaden för florister är god idag.

Ny skola

August Kobbs Gymnasium ska flytta in i den så kallade Rektorsvillan, som är det före detta Seminariet i Annedal. I den historiska byggnaden låg tidigare bland annat folkskollärarutbildning och vårdgymnasium. Det är en fördel att skolan ligger i Annedal nära både Slottsskogen och Botaniska trädgården.

Skolan får också en stor härlig trädgård på flera tusen kvadratmeter som blir skolans egen utbildningsträdgård. Skolan har även ett djurvårdsprogram och ett trädgårdsprogram. Unikt är inriktningen på staden.

– Jag känner inte till något naturbruksgymnasie i Sverige som inriktas på naturbruk i stadsmiljö som August Kobbs Gymnasium gör, säger Peter Gustavsson, programansvarig på skolan.

Enligt Peter Gustavsson ser arbetsmarknaden mycket bra ut för de som går dessa utbildningar. Pensionsavgångar gör att det blir allt större brist på bland annat djurskötare.

– Djurskötare börjar bli ett bristyrke precis som vårdbiträden inom vården, säger Peter Gustavsson.