Göteborg får ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling. I hård konkurrens med Stockholm och Malmö vann Göteborg tävlingen som utlysts av Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Nu börjar arbetet med att etablera ett världsledande kunskapscentrum för ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. Det nya centret ska fokusera på de växande städernas utmaningar och är unikt i sitt slag – tanken är att det inte bara ska arbeta tvärvetenskapligt utan också förena teori och praktik.

”Kommer fungera som experimentanläggning”
Att det hamnar i Göteborg får stor betydelse för staden.

7F5C.jpg
– Det innebär att Göteborg får stor uppmärksamhet, även internationellt. Det handlar om att skapa kunskap kring begreppet hållbara städer i allmänhet, men Göteborg kommer också att fungera som experimentanläggning. Vi kan testa nya idéer i centrala Älvstaden och Vision Angered, säger Henriette Söderberg på stadskansliet.

Det är Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, som ligger bakom satsningen. För knappt två år sedan bjöd man in svenska universitet och högskolor att ansöka om att få etablera ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling.

”Goda förutsättningar för seriös samverkan”
Chalmers och Göteborgs Universitet nappade och skrev ihop en ansökan tillsammans med Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och Svenska miljöinstitutet IVL.

Efter en första utgallring återstod Stockholm, Göteborg och Malmö. I onsdags blev det klart att Göteborg tog hem segern.

– Mitt intryck är att de såg att vi har goda förutsättningar för seriös samverkan över alla gränser. Både tvärvetenskapligt, internationellt och mellan forskning och praktik. Jag tror att det var det som gav utdelning, säger Henriette Söderberg.

Göteborg ligger steget före Stockholm och Malmö
Även Björn Malbert, professor i arkitektur på Chalmers, tror att förutsättningarna är särskilt goda i Göteborg.

– Vi har kunnat visa att det finns en stark uppslutning mellan de olika organisationerna. Det finns beslut i kommunstyrelse och styrelserna i alla sju parter som deltar, säger han.

Mistra konstaterar också i sitt beslut att Göteborg ligger steget före jämfört med Stockholm och Malmö. Både i hur man ser på begreppet hållbar stadsutveckling och vilka strategier som föreslås för att forskningen verkligen ska komma till nytta.

Nödvändigt med långsiktiga lösningar
– Det finns en stark vetenskaplig kompetens på Chalmers och universitetet, men man pekar också ut de kommunala bolagen Älvstranden utveckling och Framtiden som viktiga aktörer, säger Björn Malbert.

Begreppet hållbar stadsutveckling brukar delas in i tre delar: ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbara städer. Det gör det till en omfattande fråga: Det krävs långsiktiga lösningar inte bara för klimatet och tillväxten utan också för att motverka segregationen som gör städerna socialt delade.

Placeringen ännu oklar
Björn Malbert hoppas att satsningen ska innebära nya möjligheter för utsatta stadsdelar i Göteborg. En hel del är redan på gång.

– Chalmers och Göteborgs universitets planer på att etablera en filial i Hammarkullen är ett sätt för oss att rekrytera personer med invandrarbakgrund. Vi kommer också att stödja Vision Angered. Och även inom Göteborgs stads projekt S2020 pågår aktiviteter, säger Björn Malbert.

Det är ännu inte klart var någonstans i Göteborg som det nya centret ska placeras. Konsortiet har hösten på sig att konkretisera sina idéer, själva verksamheten drar igång vid årsskiftet. De två första åren räknas som uppbyggnadsperiod, därefter ska centret vara verksamt i ytterligare tio år.

– Vi hoppas att det därefter ska kunna stå på egna ben, säger Björn Malbert.

Mistra står för hälften av finansieringen, resten bidrar de sju samarbetspartnerna med.

– Om vi får förtroende att fortsätta efter deltidsutvärderingarna kan det handla om 135 miljoner kronor, förutsatt att vi själva också bidrar med lika mycket, säger Björn Malbert.

Fotnot:
S2020 står för Socialt hållbar utveckling 2020, ett kommunalt uppdrag som ska lyfta den sociala dimensionen i stadsplaneringen.

9CC_2.jpg

Foto: Peter Svenson