Tanken med kursen är att ge grundläggande kunskaper i kriminologi till personer i Göteborgsområdet som har direkt praktisk nytta av kunskaperna i sin yrkesutövning. Kursen är öppen även för deltagare utan behörighet till eftergymnasial utbildning.

Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan det nystartade rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg och Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Det handlar om en 20-poängskurs på halvfart – en uppdragsutbildning, som främst riktar sig till personer som arbetar i Göteborgsområdet.

Även för poliser

Därför vänder sig kursen exempelvis till polisen, kriminalvården, rättsväsendet, socialtjänsten, psykiatrin, skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, ekobrottsmyndigheten, tullverket, skolpersonal, fritidsledare, folkhälsoarbetare, bostadsbolag, stadsplanerare, journalister, förtroendevalda och anställda inom föreningslivet.

Utbildningen tar bland annat upp brottslighetens struktur och utveckling, klassisk och samtida kriminologisk teori, samhällets brottsförebyggande strategier och kontrollfunktioner.

Start i april

För att ge deltagarna mer tid att planera inför kursen, skaffa kurslitteratur och få klart med respektive arbetsgivare beslutade kommer kursen att starta den 10 april istället för att som tidigare i slutet av denna månad. Det kan i sin tur leda till att fler får chansen att hinna komma med på utbildningen i mån av plats.

Faktabakgrund:

Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg är ett nystartat centralt brottsförebyggande råd i Göteborg och består av följande ledamöter: Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande Jan Hallberg, länspolismästare Anne Charlotte Norrås, kriminalvårdsdirektör Birgitta Göransson, chefen för Mångfaldsenheten Lars Lilled, Lennart Alexandersson som representerar Fastighetsrådet, Kerstin Sjöbratt från BRIS och Lennart Weibull, dekanus vid Göteborgs universitet.