Tvåårigt samarbete fortsätter. Ett tvåårigt samarbete mellan utbildningsförvaltningar och skolor i Göteborg och Barcelona utvärderades och avslutades i slutet på maj. Parterna är så nöjda med projektet att man redan drar upp planer för fortsatt utbyte.

Efter konferens och seminarier avslutades ett tvåårigt EU-finansierat utbyte mellan utbildningsförvaltningar och skolor i Barcelona och Göteborg. Även Beda Hallbergs gymnasium i Kungsbacka och Vuxenskolan har medverkat i projektet som riktat in sig på att försöka fånga upp elever som inte avslutat gymnasieskolan.

Barcelonas elevstöd imponerar
Projektet har gått ut på att lära av varandra, och från båda håll har man också identifierat arbetssätt som man vill försöka utveckla.

– Men de kulturella skillnaderna är så stora att arbetssätten måste anpassas för att fungera i en annan miljö, säger Karin Asplund som är chef för vägledningsenheten på utbildningsförvaltningen.

Den göteborgska delegationen imponerades bland annat av Barcelonas sätt att på stadsdelsnivå följa barn och ungdomar genom hela skolsystemet – från förskola till gymnasiet.

– Medan vårt system helt och hållet är knutet till skolan har de två parallella vägar att se till att eleven får det stöd han eller hon behöver, säger Karin Asplund och fortsätter:

Intresserade av Angeredsgymnasiets arbete
– Vi riskerar att tappa kunskap och erfarenheter när en elev byter skola. Med deras modell finns kunskap om elevens historia kvar.

Kollegorna i Barcelona har å sin sida bland annat visat intresse för Angeredsgymnasiets arbete med on-line-skolan där man sedan 2009 målmedvetet försöker fånga upp elever som av olika skäl är på glid från skolan.

– Barcelona har varit en väldigt bra partner och vi är överens om att försöka hitta vägar att fortsätta samarbetet, säger Karin Asplund.