Göteborg har klättrat från 25:e till åttonde plats i TCO-tidningen Studentlivs rankinglista över Sveriges bästa studentkommuner. Det är bland annat träffpunkten Studentforum och bättre studentinformation på stadens hemsida som flyttat Göteborg högre upp på listan.

Det är femte gången TCO:s studenttidning Studentliv rankat 39 högskolekommuner efter hur bra kontakt de har med studenterna.

”Förbättring på flera fronter”

– Vi tittar inte på direkt kommunal service utan på samarbete som skapar förutsättningar att göra staden studentvänlig. Regelbundna träffar kan lösa problem effektivare än om det inte finns någon kommunikation, säger Alexander Armiento, chefredaktör på Studentliv.

På Studentforum i Göteborg träffas kommunpolitiker och studföreträdare regelbundet. Något som alltså gett pluspoäng i undersökningen.

– Göteborg har förbättrat sig på flera fronter. När vi började låg Göteborg ganska risigt till så det är rolig att se att man även i en storstad kan föra en dialog med studenter. Och förutom Studentforum finns också flera andra grupper där studenter och tjänstemän träffas och diskuterar specifika frågor.

Studentformation på nätet

Alexander Armiento menar också att Göteborg på senare år blivit bättre på information till studenter via stadens hemsida:

– Det är väldigt positivt att man som student kan gå in på kommunens hemsida och få målgruppsanpassad information. Göteborg & Co spelar också en viktig roll genom att stödja studentverksamhet.

På förstaplats i Studentlivs ranking hamnade i år Sundsvall, följt av Gävle och Malmö. Stockholm och Solna ligger kvar i botten på listan.

– Stockholm ligger fortfarande långt efter, Göteborg är raka motsatsen och skulle kunna bli en positiv förebild för Stockholm, säger Alexander Armiento.