Flest i Sverige. Yrgo - Göteborg Stads yrkeshögskoleutbildningar - är bäst i landet på att få sina utbildningar godkända. Hela 55 procent av ansökningarna gick igenom i år, klart bättre än riksgenomsnittet på 31 procent.

– Vi är förstås jätteglada för detta, säger Katarina Hjernestam, områdeschef på Yrgo.

– Vi brukar ha goda resultat, över genomsnittet. Men i år fick vi flest godkända utbildningar i hela landet.

Flest i landet
Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som varje år beviljar eller avslår de utbildningar som yrkeshögskolorna i Sverige ansöker om att få starta.

Och när myndigheten nyligen lämnade besked för året, stod det klart att Yrgo slog nationellt rekord; 22 av 40 utbildningar inför hösten 2016 blev godkända. Det innebär alltså att Yrgo fått klartecken till flest utbildningar i hela landet.

Ett skäl till att få nej till en utbildning kan vara att den inte har tillräckligt stark koppling till behovet på arbetsmarknaden.

– Vi lägger ner mycket tid och kraft på att skapa bra utbildningar tillsammans med arbetslivet, säger Katarina Hjernestam.

– Därför är det extra roligt att vi får så många av våra utbildningar godkända. Ett bevis på att vårt sätt att arbeta fungerar och lönar sig.

Stor satsning
Totalt fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 421 ansökningar om utbildningar med start hösten 2016 eller våren 2017. Av dem beviljades 446 utbildningar motsvarande ungefär 25 700 platser.

– Och det innebär starten på en stor utvidgning av yrkeshögskoleutbildningen, säger Katarina Hjernestam.

– I år får vi 2 500 fler platser i hela landet. Under perioden 2017-2019 tillkommer 6 000 platser per år. Det är alltså en stor satsning som börjar nu.