”Är skolan lika demokratisk för alla barn?” Det är frågan och temat för ett nationellt möte som mottagningsenheten på grundskoleförvaltningen är värd för 29-30 september. För att ta emot och undervisa nyanlända och flerspråkiga barn i förskola och skola på ett bra sätt möts ansvariga chefer i Göteborg.

– Vi är väldigt glada över att anordna det här mötet i samarbete med Skolverket. Vi ser fram emot att lära av varandras goda exempel när det gäller att ta emot och undervisa nyanlända och flerspråkiga elever. Målet är att bli ännu bättre på att introducera eleverna i skolan och i samhället. Vi vill också utveckla vårt sätt att kartlägga elevernas kunskaper och förmågor, säger Medzit Selmani, enhetschef på mottagningsenheten.

Nätverket för chefer som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever möts två gånger om året. Då diskuteras gemensamma frågor, och man lär av varandra. Många kommuner ingår i nätverket. Några av de som deltar i mötet är Malmö, Karlstad, Stockholm och Borås.

Skolverket, Helamalmö och Utbildningsradion bidrar till innehållet

Mötet har aktuella programpunkter som knyter an till temat om en demokratisk skola för alla:

  • Skolverket berättar om två regeringsuppdrag och hur de arbetar med uppdragen för att erbjuda stöd till skolan. Det ena uppdraget är Demokratistärkande insatser för att motverka antisemitism och rasism. Det andra är Mäns våld mot kvinnor.
  • Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö, föreläser om hur vi motverkar destruktivt beteende hos eleverna och skapar inkluderande miljöer. Nicolas Lunabba har fått flera priser för sitt arbete med barn och unga i socialt utsatta områden. Han är även hedersdoktor vid Malmö universitet.
  • Utbildningsradion (UR) visar exempel på olika program som kan användas i skolan.

Mottagningsenheten delar med sig av sitt arbete

Sofia Svensson är utvecklingsledare på mottagningsenheten i Göteborg. Hon ser fram emot att berätta om hur verksamheten tar emot nyanlända elever.

– Vi har arbetat mycket för att introduktionen ska bli så värdefull som möjligt för eleverna. Introduktionen fokuserar på skolan, språket och samhället i Sverige. Målet är att eleverna ska förstå hur det fungerar. Våra pass är tematiska och konkreta. Ett exempel är att vi, i samband med att vi pratar om kollektivtrafiken i Göteborg, åker spårvagn, buss och färja med eleverna. Vi lägger förstås mycket tid på att berätta om den svenska skolan. Det är viktigt för oss att eleverna känner sig trygga med vilka personer de kommer att möta när de börjar skolan. De behöver också veta hur en skoldag kan se ut, säger Sofia Svensson.