Nytt nätverk för finskspråkiga tar form. Sedan drygt två år ingår Göteborg i det finska förvaltningsområdet. Nu erbjuds de av Göteborgs Stads anställda som redan förstår finska en kurs för att utveckla sitt språk. I Göteborg är över 30 000 personer finskättade.

Det var 2011 som Göteborg blev en del av det finska förvaltningsområdet. Åtagandet innebär bland annat att stadens medborgare ska erbjudas finsk förskola och äldreomsorg. Och att det ska vara möjligt att kommunicera på finska med stadens förvaltningar.

Riktigt hur många i stadens vitt förgrenade organisation som behärskar det finska språket är inte känt, men i dagarna har en inbjudan spritts för att fånga upp de medarbetare som är intresserade av att utveckla sina finska kunskaper.

Tre kurser i maj
Pedagoger från Finlandsinstitutet leder undervisningen helt på finska. Även om man inte talar särskilt bra krävs det alltså att man förstår språket för att kunna följa undervisningen.

I slutet av maj arrangeras de tre kurserna:
# Två dagar för finsktalande pedagoger (27-28 maj)
# En dag för finskspråkig personal i kommunen (29 maj)
# Två dagar för finskspråkig vårdpersonal (30-31 maj).

Det är första gången som Göteborgs Stad ordnar den här typen av kurser för sina medarbetare, men mycket talar för att det följer fler liknande initiativ framöver.

– På bara några dagar har vi redan fått in 16 anmälningar till endagarskursen för finskspråkig personal. Vi vill helst ha mellan 18 och 20 deltagare på varje kurs. Finns det intresse arrangerar vi gärna fler – man kan ju till exempel tänka sig nischutbildningar och påbyggnadskurser, säger Antti Yliselä som är planeringsledare för finskt förvaltningsområde.

”Språket överlever bara om man använder det”
Lika viktigt som att förbättra språkkunskaperna menar han att det är att skapa nätverk.

– Vi kan stötta varandra i användningen av finskan. Vissa är bra på ett område – andra på ett annat. Språket överlever bara om man använder det.

I samband med sin anmälan (se länk nedan) ombeds man att svara på frågor kring sina förkunskaper, önskemål och behov. Allt för att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av sin kurs.

I Göteborg är drygt 30 000 personer finskättade. Det vill säga: de är själva födda i Finland, har en far eller mor, alternativt en far- eller morförälder, som är född i Finland.