"Språkcentrum speglar mångfalden". I samband med Modersmålsdagen, som Språkcentrum i år uppmärksammar på måndag 25 februari, berikas Göteborgs stadutvecklingssapp Min Stad med modersmålselevers berättelser från stadens alla hörn – på 70 olika språk.

Modersmålsdagen är en internationellt årligen återkommande temadag. I samband med att Språkcentrum firar dagen på Världskulturmuseet uppmärksammas även appen Min Stad som stadsbyggnadskontoret utvecklat.

I appen kan användaren göra en stadsvandring och få information om platser och sevärdheter i och kring Göteborg. Idén att Språkcentrum skulle kunna bidra väcktes av en av modersmålslärarna.

– Jag hade medarbetarsamtal och hen sa till mig att: ”varför kan inte vi här på Språkcentrum skriva om sevärdheter så att man kan få det på sitt språk?” Jag kände direkt att det var en bra idé, säger Annika Malmryd, som är enhetschef på Språkcentrum.

14 000 barn och ungdomar
På Språkcentrum arbetar 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i fler än 70 språk. Här ges modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning åt uppemot 14 000 barn och ungdomar från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Skolelever mellan sex och 18 år från hela Göteborg har sedan idén kläcktes i somras fått berätta om Göteborg ur sitt perspektiv och på sitt modersmål. I appen Min Stad kan nu användaren ta del av deras personliga historier.

– Här får de prata om sin stad med stolthet och samtidigt känna kraften att göra det genom att uttrycka sig på sitt eget språk, säger Annika Malmryd.

Sång, dans och mycket mer
I ett samarbete med Göteborg & Co kommer elevernas berättelser också att bli en del av Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. En del av berättelserna kan också komma att bli en del i Stadsmuseets utställning ”100 berättelser”.

– Vi är stolta och vill att eleverna ska känna samma sak. Detta ökar deras delaktighet i sin stadsdel och i samhället. I vår verksamhet speglar Språkcentrum verkligen mångfalden i staden Göteborg och detta är bra exempel på det, säger Inger Fält, verksamhetschef på Språkcentrum.

Nu är siktet inställt på Modersmålsdagen 25 februari – som kommer att innehålla mycket mer utöver Min Stad-appen.

– Vi har i över tio år  samlat lärare denna dag då vi tillsammans med eleverna har gjort framträdande med bland annat sång, dans och diktläsning. Framförallt har det varit elever och deras familjer som deltagit. Vi räknar med att det blir ett härligt event  med utställning och uppträdanden, säger Inger Fält.