Ljusceremonier, musiktåg och en ruta. Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 30 år, vilket stadens förskolor uppmärksammar med tända ljus, sång och generationsöverskridande möten. Konventionen är särskilt aktuell just nu eftersom den blir en del av svensk lagstiftning den 1 januari 2020.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 för att värna och synliggöra barns rättigheter. Sverige har sedan länge skrivit under konventionen, men vid årsskiftet kommer barnkonventionen som helhet att bli svensk lag vilket gör årets firande lite speciellt.

För att uppmärksamma detta anordnas många olika aktiviteter av Göteborgs förskolor. På gallerian i Hjällbo kommer flera förskolor till exempel att skapa ett musiktåg, som startar klockan 10.15, och i Kärra centrum arrangerar tre förskolor en ljusmanifestation för vårdnadshavare och barn klockan 18–19. En annan ljusmanifestation hålls klockan 17 vid Vättnedalsskolan i Tynnered.

På Landala torg hålls ytterligare en ljusceremoni klockan 15.30–16, där regissören Ruben Östlund dessutom medverkar för att berätta om ”Rutan” – en inramad del av torget som är tänkt att fungera som en frizon där man ska få hjälp av andra människor. Rutan på Landala torg invigdes 2018 och är inspirerad av Östlunds film ”The square”.