På försök under våren. Utomhuspedagogik har man ägnat sig åt länge på Merkuriusgatans förskola, men nu är det dags för barnen att kliva in – i en alldeles egen buss. Allt för att komma ännu längre ut i verkligheten och få nya upplevelser med alla sina sinnen. Med hjälp av den mobila förskolan ska barnen bli ”Framtidens medborgare”.

– Det här kommer att bli helt fantastiskt bra! säger pedagogen Maria Ivarsson, och syftar på den stora buss som just nu står och väntar på att tas i drift av barnen och personalen på Merkuriusgatans förskola i Bergsjön.

Bussen är specialtillverkad och utöver bilbarnstolar utrustad med det mesta som finns på en vanlig förskola: kök, kylskåp, torkskåp, skötrum, toalett, viloplatser och utrymme för personliga tillhörigheter.

I första hand ska bussen såklart fungera som ett transportmedel så att barnen kan ta sig till nya platser och vara utomhus, men vid dåligt väder går det även att använda den som en lokal för att värma sig, äta, spela spel, läsa, vila eller kanske pyssla. Inspirationen kommer från Malmö, där flera förskolor har haft liknande bussar i flera år, med väldigt lyckade resultat.

Oändliga möjligheter
– Bussen är inte till för att göra ”utflykter” utan den kommer att vara en naturlig del av vår verksamhet, säger Maria Ivarsson, som snart kommer att få en ny kollega, då rekryteringen av en pedagog med D-körkort är i full gång.

Sedan är det nämligen tänkt att bussen ska åka på dagliga turer, där förskolans tre avdelningar har tillgång till bussen en vecka i taget, enligt ett på alla sätt rullande schema.

– Vi kommer att utgå från barnens behov och idéer som dyker upp, så vi kommer att åka till bondgårdar, skogen, idrottsplatser och så småningom till havet… Vi har sagt att vi ska köra i en radie max 30 minuter från förskolan, men på den tiden hinner man ganska långt med vårt utgångsläge, så möjligheterna känns oändliga, säger Maria Ivarsson.

Variation ger utveckling
Det upplevelsebaserade lärandet har som mål och mening att utveckla såväl språket och kreativiteten som fin- och grovmotoriken hos barnen, på ett annat sätt än vad som är möjligt om man stannar hemma på förskolan hela tiden.

– Vi är måna om att arbeta med en pedagogik som stimulerar hela kroppen och alla sinnena, så att barnen till exempel får höra hur havet låter när det stormar. Barn behöver en stor variation av upplevelser och möten med nya människor för att utvecklas.

Ambitionen är att lägga grunden till ”Framtidens medborgare”, då de nya upplevelserna gör att det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan utvecklas och barnen får en inblick i att det finns en värld utanför hemmet, förskolan och närmiljön i Bergsjön.

Personalen har inflytande
Samtidigt har vistelser i miljöer med frisk luft såklart positiva hälsoeffekter, som att motverka övervikt, stress, buller och allergiproblem. Det har också visat sig att barn som vistas utomhus håller sig friskare och smittrisken minskar.

– Vi har haft föräldramöten och berättat om våra planer och alla är väldigt positiva. Nu planerar och utbildar vi oss för fullt, för det finns många regler och säkerhetsfrågor att tänka på innan vi ger oss iväg, säger Maria Ivarsson, som räknar med att hoppa in i bussen på allvar i april.

Till en början sker det dock i en lånad buss, i väntan på att den egna, specialbeställda varianten blir klar i augusti.

– Det känns extra roligt att det här blir verklighet eftersom alltihop har sitt ursprung i min kollega Maria Robles idé och förslag. Det är väldigt inspirerande när man märker att man som medarbetare har möjlighet att påverka sitt arbete i en positiv riktning, säger Maria Ivarsson.