Gäller från 15 mars. Eleverna i Göteborgs Stads gymnasier kommer från den 15 mars att återgå till delvis undervisning på plats i skolan. Det beslutade utbildningsnämnden på torsdagen. Återgången sker efter att de kommunala gymnasierna med några undantag haft distansundervisning på heltid sen den 7 december.

På grund av smittläget beslutade utbildningsnämnden den 19 februari att förlänga distansundervisningen till 14 mars. Utbildningsnämnden har nu beslutat om hur undervisningen delvis på distans ska se ut från den 15 mars.

Beslutet innebär en återgång till delvis närundervisning på mellan 20 och 50 procent fram till 1 april. Utbildningsnämnden kan ompröva beslutet om myndigheternas rekommendationer och smittläget förändras.

Rektor beslutar för respektive skola

Det är rektor, i samråd med utbildningschef, som utifrån lokala förutsättningar beslutar om graden av när- och distansundervisning för respektive skola.

Skolorna ska också i fortsättningen ta hänsyn till elever som behöver stöd eller som har svårt att tillgodogöra sig distansundervisning. Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.

Utbildningsnämnden följer myndigheternas rekommendationer utifrån smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller inför 2 april.