Vad är egentligen en museilektion? Svaret på den frågan vill Göteborgs Stad gärna förmedla till de drygt ett tusen rektorer, som i veckan samlas till Nordisk Skolledarkongress på Svenska Mässan i Göteborg.

Göteborgs Stad är med och sponsrar evenemanget, som återkommer vartannat år. I år finns dessutom kulturförvaltningen med bland kongressens utställare.

Kostnadsfria för Göteborgs skolor och förskolor

Där lyfts samarbetet mellan fem av Göteborgs museer fram, när det gäller att bjuda in skolklasser och förskolegrupper till specialutformade och nyskapande så kallade museilektioner.

Under förra året genomfördes hela 3.750 sådana programpunkter på Stadsmuseet, Konstmuseet, Konsthallen, Röhsska och Sjöfartsmuseet. De fem samarbetar kring gemensamma teman och utställningar, där specialkompetenser som dansare, musiker, formgivare, arkeologer och konstnärer medverkar.

2_5.jpgPolitikerna har beslutat att museilektionerna ska vara kostnadsfria för skolor och förskolor i Göteborg och målsättningen är att varje klass eller grupp ska få gå på minst en museilektion per år.

– Ändå är en del museibesök som inte blir av eftersom lärare inte känner till utbudet. Om verksamheten blir mer känd bland skolledare, så kan det vara ett stöd för lärare som vill ta med eleverna på museum, förklarar Annette Prior, ansvarig för museilektionerna på Röhsska.

Skolministern diskuterar framtidens skola

Skolledarkongressen lockar rektorer från hela landet och har även deltagare från några av våra nordiska grannländer. Efter flera år av vikande besökssiffror har antalet anmälningar nu vänt uppåt.

I år gästas kongressen av bland andra skolminister Jan Björklund, som ska delta i en diskussion om framtidens skola utifrån en färsk undersökning, Skolledning 2015, som presenteras under evenemanget.

Temat för årets kongress kretsar kring rektorsrollen idag och imorgon, bland annat mot bakgrund av de stora pensionsavgångar som väntar bland skolledarna.