Skolsköterskor går kurs om kondomer. Två tredjedelar av skolsköterskorna på Göteborgs kommunala gymnasier har nu genomgått en tretimmarsutbildning i kondomkunskap och kondomsamtal. Tanken är att skolhälsovården ska bli bättre på sexuell hälsa och kunna guida eleverna bland olika kondomsorter.

– Skolsköterskan träffar i princip alla elever på en skola – här finns en jättechans att arbeta förebyggande och sprida information om kondomer, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist, medicinskt ledningsansvarig för skolhälsovården på Göteborgs kommunala gymnasieskolor.

Informera på rätt nivå
Skolhälsovården arbetar med att främja elevernas hälsa – även den sexuella hälsan. Men det är lättare att prata om vikten av att äta rätt och motionera än om hur man skyddar sig när man har sex.

– Det gäller att informera på rätt nivå, oavsett var eleven befinner sig i sin sexuella utveckling. Vi vet att en tredjedel debuterar sexuellt innan, en tredjedel under och en tredjedel efter gymnasieåren, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist.

Får titeln kondompreventör
Under våren har skolsköterskor inom kommunala gymnasieskolan i Göteborg fått gå en frivillig kondomutbildning med preventörer från Västra Götalands-regionen. Skolsköterskorna kan nu titulera sig kondompreventörer.

– Hur ska man prata om kondomer? Vad är det som skiljer mellan olika sorters kondomer? I Göteborg har vi varit duktiga på att dela ut kondomer, men vi behöver bli bättre på att berätta om olika kondomer och hur man bäst kan skydda sig beroende på vilken typ av sexuell aktivitet man ägnar sig åt, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist.

Gratis kondomer hos skolsköterskan
Även om informationen vänder sig till alla gymnasieelever är killarna den främsta målgruppen.

– För att använda kondom måste man någon gång ha tränat. När de ändå är hos skolsköterskan i något ärende kan de passa på att hämta några gratiskondomer, säger Susanne Lingefjärd Hedqvist.

I de flesta stadsdelarna erbjuds även skolsköterskor på högstadieskolor att gå kondomutbildningen.