Bamba på lektionstid ny idé. Alla Göteborgs tio stadsdelar har nu gått med i det EU-projekt som ska utveckla skolmåltiden och göra den till del av lärandet. Schemalagd tid i bamba är en av idéerna i projektet, som invigs på Burgården på torsdagen.

– Det vore nog drömmen för många, att skolmåltiden schemaläggs som en lektion, säger projektledaren och coachen Anna Strand.

”Eleverna kommer läras sig mer om maten”
– Då skulle eleverna inte stressa sig igenom maten på tio minuter för att de vill ut på rasten, utan äta ordentligt i lugn och ro. Sedan kunde man prata om varifrån maten kommer och hur den producerats så att eleverna ser helheten, säger Anna Strand.

Hon och coachkollegan Emilia Åman är anställda i projektet MEDEL (Måltiden en del i lärandet) som ska pågå till augusti 2013. En viktig del i projektet är att stärka samarbetet mellan måltidspersonalen och den pedagogiska personalen i skolor och förskolor.

– Om vi lyckas med det, ger det ökad trivsel i skolmatsalarna, eleverna kommer att lära sig mer om maten i undervisningen och det kommer i förlängningen att leda till bättre matvanor och skolresultat för barnen, säger Anna Strand.

Kartlägger kompetenser
Startskottet för MEDEL går på torsdagen på Burgården med en stor samling, där deltagarna får veta mer om projektet och ta del av goda exempel från Nordhemsskolan.

I höst ägnar man sig åt en kartläggning av kompetenserna bland de uppemot 400 anställda i skolor och förskolor, för att se var det finns kunskapsluckor.

– Läget och förutsättningarna skiljer sig åt mycket mellan olika stadsdelar och skolor. När kartläggningen är gjord, kan vi skräddarsy utbildningsprogram som startar efter årsskiftet, säger Anna Strand.

Hon och Emilia Åman ska främst coacha deltagarna, medan lärarna på Burgården, som är experter inom måltid, service och bemötande, hjälper till med utbildningar och föreläsningar.

”Alla har åsikter om skolmaten”
När planerna drogs upp tidigare i år var åtta av Göteborgs stadsdelar med, tillsammans med Lerums, Laholms och Kungsbacka kommun. Men i sista stund har nu samtliga tio stadsdelar anslutit sig.

– Roligt att alla är med på tåget och att nyttan och behovet av projektet har spridit sig, säger Anna Strand.

– Det är jättespännande att få arbeta med detta. Alla har åsikter om skolmaten och det är en stor uppgift att förbättra elevernas matvanor. En viktig del är hitta nya arenor för samtal med möjlighet till ökad samsyn och samarbete mellan personalen på förskolor och skolor.