Stora rekryteringsbehov. Göteborgs Stad kommer under flera år framöver att behöva rekrytera cirka 400 undersköterskor varje år. För att visa upp sig som arbetsgivare och locka fler unga att välja omsorgsutbildningar gör staden skolbesök.

Göteborg får allt fler invånare och det gör att behovet av bland annat äldreboenden, förskolor och skolor växer. Därmed ökar även Göteborgs Stads behov av personal.

Men enligt Örjan Flodell, ansvarig för marknadsföringen av staden som arbetsgivare, är det inte alla unga som tänker på kommunen som framtida arbetsgivare. Därför har han och hans kollegor börjat besöka skolor.

Under våren har de gjort tre besök på skolor för att prova sig fram till ett bra koncept.
2BE0.jpg
Goda chanser till jobb efter gymnasiet
– Eleverna har fått gå runt och besöka olika stationer, som en liten arbetsmarknadsmässa. De har bland annat kunnat möta elever som går vård och omsorg på gymnasiet, och yrkesverksamma som jobbar inom omsorgen.

Nästa vinter är målet att besöka 20 grundskolor, i lagom tid före datumet då eleverna ska välja gymnasieutbildning.

– Många unga vet vad de vill tidigt, men det brukar också finnas en grupp elever som inte har bestämt sig. Då ger vi tips om omvårdnadsutbildningarna. Om man väljer den vägen är chanserna goda att man faktiskt har ett jobb när man går ut gymnasiet.